Geen begrafenisvergoeding meer voor gepensioneerde ambtenaren (11.12.13)

Geen begrafenisvergoeding meer voor gepensioneerde ambtenaren (11.12.13)

 Geen begrafenisvergoeding meer voor gepensioneerde ambtenaren

Er is een wetsontwerp van de minister van Pensioenen in de maak, waarbij de begrafenisvergoeding toegekend bij het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar wordt afgeschaft. Het ontwerp ligt thans bij de Raad van State.

Deze vergoeding bedraagt een volledig brutomaandloon maar wordt beperkt tot maximaal  2.577,95 op 1 januari 2013.

Zij wordt gefinancierd door een bijdrageheffing van 0,5% op het bruto pensioenbedrag.  

De regering wil de vergoeding afschaffen maar de bijdrage blijven innen . De opbrengst hiervan zou dan ten goede komen aan de Pensioendienst van de ambtenaren.

De regering verdedigt de afschaffing van de vergoeding met volgende argumenten :  

$1          Bijdragen tot het realiseren van de budgettaire doelstellingen

$1          De verschillende pensioensystemen harmoniseren : sinds 1.1.2013 is de berafenisvergoeding toegekend aan een overleden werknemer, werkloze of gepensioneerde afgeschaft : zij bedroeg 148 euro.

$1          De bijdrage van 0,5% wordt behouden om budgettaire redenen.

Fediplus kan aanvaarden dat men deze vergoeding om budgettaire redenen afschaft, maar kan niet begrijpen waarom de bijdrage wel zou blijven bestaan : die bijdrage zou immers een soort « solidariteitsbijdrage » worden, wat totaal onaanvaardbaar is.

Overigens is het zo dat de gepensioneerden uit de openbare sector bijgedragen hebben voor deze vergoeding en er dus ook recht op hebben als het moment daar is.

Fediplus vraagt de regering dus haar standpunt te herzien.