Gelijkstelling van de studiejaren voor het pensioen

Gelijkstelling van de studiejaren voor het pensioen

De Minister van Pensioenen stelt een mechanisme van gelijkstelling voor van de studiejaren in alle pensioenstelsels.
Op dit ogenblik bestaan er 3 verschillende regimes
– De werknemers uit de privé kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren laten regulariseren binnen de 10 jaar die volgen op het einde van hun studie, mits het betalen van een bijdrage van 1.415,32€ per jaar.  Deze geregulariseerde periode telt wel niet mee voor de validatie van de loopbaan bij vervroegd pensioen.
– De zelfstandigen kunnen hun periode van studies, onder bepaalde voorwaarden, regulariseren tot aan de vooravond van hun ingangsdatum pensioen.  Deze geregulariseerde periode telt wel niet mee voor de validatie van de loopbaan bij vervroegd pensioen.
– De ambtenaren, die definitief benoemd zijn konden tot 31 december 2015 genieten van een automatische en gratis bonificatie van hun diploma, in zoverre dat hun diploma noodzakelijk was bij de aanwerving.  In dit geval tellen de studiejaren mee in de berekening van de loopbaanvoorwaarde bij het vervroegd pensioen.  Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2029 zullen deze gunstvoorwaarden progressief afgebouwd worden.
We kunnen stellen dat deze verschillende regelingen terecht als discriminerend worden beschouwd.
In tegenstelling tot wat de minister aangeeft, denken wij dat iedereen in staat moet zijn om de bijdragen voor de regularisatie van zijn studiejaren te doen tot aan de vooravond van zijn pensioen.  Daarnaast willen we ook dat er rekening gehouden wordt met deze perioden bij de bepaling van de loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen.
Het zou rechtvaardig zijn om een overgangsregeling te bekomen voor de ambtenaren.