Ambtenaar

Er bestaat geen pensioen van gescheiden echtgenoot in de openbare sector, enkel een overlevingspensioen als gescheiden echtgenoot.

Zie ook bij Overlevingspensioen in de openbare sector.