Werknemer

Werknemer

Elke gescheiden echtgenoot of echtgenote heeft, als eventuele aanvulling van het eigen pensioen, recht op een pensioen als gescheiden echtgenoot berekend op basis van de door de ex-echtgenoot gepresteerde beroepsjaren als werknemer tijdens de huwelijksjaren.

Welke zijn de voorwaarden?

–        Niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet;

–        Niet veroordeeld zijn de echtgenoot of echtgenote naar het leven te hebben gestaan;

–        Op de pensioenleeftijd niet hertrouwd zijn behalve als het huwelijk ontbonden werd;

–        Een aanvraag indienen (in bepaalde gevallen is er vrijstelling).

Hoe gebeurt de berekening?

62,5% van de lonen (reële, fictieve of forfaitaire) van de ex-echtgenoot gedurende de huwelijksjaren. Dit pensioen wordt berekend alsof u deze activiteit zelf zou hebben uitgeoefend. De andere echtgenoot ontvangt zijn of haar pensioen zonder enige vermindering.