Zelfstandige

De scheiding van tafel en bed is een juridische toestand die resulteert uit een vonnis of een arrest overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De feitelijke scheiding is een situatie die resulteert uit feitelijke omstandigheden:

–        De echtgenoten hebben afzonderlijke woonplaatsen. Deze situatie wordt vastgesteld door afzonderlijke inschrijvingen in het bevolkingsregister, met uitsluiting van enig ander bewijs.

–        Een der echtgenoten is:

–        Opgenomen in de gevangenis;

–        Geïnterneerd in een instelling voor sociale opvang;

–        Opgenomen in een instelling voor bedelaars;

–        Geplaatst in een instelling voor krankzinnigen.

–        Het dient vermeld dat een feitelijke scheiding die op het ogenblik van de pensionering reeds minstens 10 jaar duurt, gelijkgesteld wordt met een scheiding van tafel en bed.

Welke berekening bij feitelijke scheiding?

Scheiding van tafel en bed

De zelfstandige die van tafel en bed gescheiden is via een vonnis heeft recht op het rustpensioen tegen alleenstaandentarief welke ook zijn eigen inkomsten zijn.

Feitelijke scheiding

De zelfstandige die feitelijk gescheiden leeft kan aanspraak maken op het pensioen als alleenstaande of op de helft van het pensioen als gehuwde (het meest voordelige geval). In beide gevallen zal rekening gehouden worden met de bestaansmiddelen van de twee echtgenoten.