Toegelaten beroepsactiviteiten (20/06/2013)

Toegelaten arbeid gepensioneerden : amper gewijzigd !

Het principe is bekend : een gepensioneerde mag slechts een beperkte beroepsactiviteit uitoefenen : dit wil zeggen dat het beroepsinkomen niet boven een bepaald jaarbedrag mag komen, zoniet riskeert men zijn pensioen deels of volledig kwijt te raken. De wetgever heeft nu via een kb van 28 mei 2013 (BS 20 juni) een aantal – minieme – wijzigingen aangebracht, die ingaan op … 1  januari 2013.  Het gaat om :

  1. De cumul zelf tussen pensioen en arbeid
  2. De sanctie als men meer verdient
  3. De indexering van de plafonds
  4. Formaliteiten.