Werken tijdens het pensioen

Sinds 1 januari 2015, het jaar van uw 65e verjaardag of na een loopbaan van 45 jaar, kan U zonder beperkingen arbeid cumuleren met een pensioen.

Plafonds werden wel behouden voor :

·        Een activiteit die U uitoefent in zoverre U jonger bent dan de normale pensioenleeftijd

·        Personen die een overlevingspensioen genieten en die jonger zijn dan 65 jaar.

Welke sanctie in geval van overschrijving

Het pensioen zal verminderd worden, op jaarbasis, in verhouding tot het percentage van de overschrijding.

Indexering van de toegelaten bedragen

In de loop der jaren werden de maximumbedragen regelmatig verhoogd maar niet op een systematische manier. Dit zal voortaan wel gebeuren, uiteraard op basis van de (overschreden) spilindex die gebruikt wordt voor de aanpassing aan de index van de conventionele bediendenlonen.

Voor 2015 zijn dit de nieuwe toegelaten inkomensgrenzen.

Sancties bij overschrijding van het plafond

Wie als werkende gepensioneerde meer verdient dan wettelijk toegestaan zal een deel van zijn pensioen dienen terug te betalen : verdient hij 15% meer dan zal hij datzelfde percentage van zijn pensioen verliezen ;

De indexering van de toegelaten bedragen

In de loop der jaren werden de maximumbedragen regelmatig verhoogd maar niet op een systematische manier. Dit zal voortaan wel gebeuren, uiteraard op basis van de (overschreden) spilindex die gebruikt wordt voor de aanpassing aan de index van de conventionele bediendenlonen.

Voor 2015 zijn dit de nieuwe toegelaten inkomensgrenzen.

Bedrag per activiteitssoort
voorwaarden kinderlast werknemer, ambt of mandaat zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)
voor de normale pensioenleeftijd neen 7.797 € 6.238 €
ja 11.696 9.357 €
voor 65 jaar met alleen een overlevingspensioen neen 18.154 € 14.523 €
ja 22.693 € 18.154 €

Grensbedragen in 2015: 65 jaar of een loopbaan van 45 jaar

Bedrag per soort activiteit
voorwarden kinderlast werknemer, ambt of mandaat zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige)
vanaf de leeftijd van 65 jaar neen Geen beperking Geen beperking
 of een loopbaan van 45 jaar ja Geen beperking Geen beperking

Zowel voor een activiteit als loontrekkende dan wel in geval van een ambt of een mandaat moet men steeds de bruto-inkomsten in rekening nemen. Voor een activiteit als zelfstandige moeten daarentegen de netto-inkomsten in rekening worden genomen. Als de belanghebbende een loontrekkende activiteit combineert met een activiteit als zelfstandige, dan wordt er rekening gehouden met 80% van de bruto-inkomsten als werknemer en + 100% van de netto-inkomsten van zelfstandigen. 

Formaliteiten

Algemene regel

Een gepensioneerde (of zijn echtgenote) dienen slechts eenmaal aan de uitbetalingsinstelling van hun pensioen mee te delen dat zij werken, namelijk de eerste maal dat hij/zij als gepensioneerde aan het werk gaat.

Op alles zijn natuurlijk uitzonderingen in dit land, en dus dus dienen personen die :

–          Een (politiek of ander) mandaat uitoefenen ;

–          Een beroepsactiviteit in het buitenland doen ;

–          Inkomsten hebben uit wetenschappelijke of artistieke activiteiten ;

wel telkens hierover een verklaring af te leggen aan de uitbetalingsinstelling.