Gewaarborgd minimumpensioen voor mensen in de kinderopvang vanaf 2023

Gewaarborgd minimumpensioen voor mensen in de kinderopvang vanaf 2023

De jaren loopbaan voor 2003 van mensen in de kinderopvang tellen niet mee voor het pensioen want er is voor hen geen bijdrage betaald gedurende die periode. Sindsdien is de wetgeving veranderd en worden bijdragen betaald waardoor er uitzicht is op pensioen. Maar nu het pensioen naderbij komt, wordt vastgesteld dat betrokkenen geen recht hebben op een minimumpensioen want zij hebben te weinig loopbaanjaren om aan de voorwaarden te voldoen.

Vandaar dat voortaan het recht op minimumpensioen voor hen als volgt wordt geregeld. Zij dienen:

  • minstens 156 dagen per jaar voltijds te hebben gewerkt tussen 01/01/ 2003 en 31/12/2032 et
  • op pensioen te gaan tussen 01/01/2023 en 01/01/2033.

Vermits de jaren voor 2003 niet meetellen voor het pensioen omwille van niet-betalen van bijdragen, worden de gewerkte jaren tussen 2003 en 2033 verhoogd door ze te vermenigvuldigen met een bepaalde breuk. De teller van die breuk is gelijk aan 45 en de noemer aan het aantal jaren tussen 1.1.2003 en 31.12 van het jaar dat het wettelijk pensioenjaar voorafgaat. Op die manier zal de overheid kunnen nagaan of betrokkenen beantwoorden aan de voorwaarden van het minimumpensioen.

Voorbeeld: iemand heeft in de kinderopvang gewerkt van 1981 tot 2003. Die jaren tellen niet mee voor het pensioen omdat er geen bijdragen voor zijn betaald. Van 2003 tot 2022 (18 jaren) zal men minstens 156 dagen per jaar voltijds moeten werken.

Voor de berekening van de loopbaan (en enkel daarvoor) met het oog op het minimumpensioen is de berekening: 18 X 45/20 = 40,5 jaren afgerond tot 41 (20 = het aantal jaren tussen 1.1.2003 en 31.12.2022). Met 41 jaren loopbaan vervult deze persoon de voorwaarde voor minimumpensioen. Maar voor het pensioen gelden de normale regels: bedrag van het minimumpensioen X 18/45 (reële loopbaanfractie).

Deze maatregel geldt ook voor het overlevingspensioen indien de echtgenoot/note reeds gepensioneerd was en zijn/haar pensioen ingang vindt tussen januari 2023 en januari 2033, of indien hij/zij nog niet gepensioneerd is maar overlijdt tussen januari 2023 en december 2032.