Gratis openbaarvervoer

Gratis openbaarvervoer

Sinds vorig jaar is het afgelopen met het gratis openbaar vervoer voor 65+ers in Wallonië en Brussel.

Een senior die in Brussel het openbaar vervoer neemt geeft jaarlijks 60 euro aan een abonnement uit. Als hij in Wallonië de bus wil nemen kost een abonnement 36 euro, tenzij hij of zij van een speciaal sociaal tarief kan genieten. Fediplus is blij dat deze sociale tarieven voor ouderen zijn gebleven. Fediplus betreurt dat het gratis aanbod  voor iedereen werd afgeschaft, en ook dat de twee gewesten, Brussel en Wallonië, verschillende tarieven toepassen en elkaars abonnement niet erkennen. De mobiliteit van de ouderen is er niet bij gebaat en senioren zullen misschien terug hun wagen nemen, wat zeker geen oplossing is. Ons lijken ook de gevraagde prijzen aan de hoge kant: een abonnement zou hoogstens 36 euro mogen kosten (en 49 voor een koppel); bovendien zou een abonnement van een half jaar mogelijk moeten zijn. 

Op de beslissing van Vlaanderen was het even wachten. Uiteindelijk bleef het gratis aanbod overeind maar dient men 5 euro te betalen voor een kaart, die vijf jaar geldig blijft.

Intussen leven wij in dit kleine land met drie verschillende abonnementsystemen: kan men zich niet beraden over één en hetzelfde abonnement in het hele land?