Grenswerknemers : verlenging van de fiscale akkoorden tussen België en de omliggende landen

Grenswerknemers : verlenging van de fiscale akkoorden tussen België en de omliggende landen

De regels om dubbele belasting te vermijden voor grenswerknemers die thuis werken omwille van corona, werden nogmaals versoepeld.

Het akkoord afgesloten tussen België en Duitsland en dat voorziet dat thuiswerk omwille van corona aangezien moet worden als een prestatie in het werkland, voor zover dit werk zonder deze maatregelen in het werkland zou zijn gebeurd, werd verlengd tot 30 juni 2022.

De akkoorden gesloten met Nederland, Luxemburg en Frankrijk om dezelfde redenen, waren geldig tot 31 maart 2022 maar konden stilzwijgedn verlengd worden : dit is nu het geval, zij worden verlengd eveneens tot 30 juni 2022.

De werkgever kan dus verder belasting afhouden in het werkland voor de Duitse, Franse, Nederlandse en Luxemlburgse werknemers die verplicht thuis werken(in een ander land) als gevolg van, corona. Omgekeerd geldt deze regeling ook voor de Belgen die in een grensland werken.

 

Bron : onderling akkoord tussen de gezaghebbende autoriteiten van Duitsland, België, waarbij het akkoord van 6 mei 2020 over de toestand van de grenswerknemers die thuis werken in het kader van de pandemie.