Hervorming gelijkgestelde perioden

Hervorming gelijkgestelde perioden

Gelijkgestelde periodes iets minder gelijkgesteld

Bij de berekening van een pensioen van een werknemer worden enerzijds vele ongewerkte periodes (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, brugpensioen, vakantie, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, enz) gratis gelijkgesteld. Dit betekent dat bij de berekening van het pensioen voor deze jaren men ervan uitgaat dat het loon tijdens de afwezigheid gewoon verder werd betaald. Dit loon kan het loon zijn van het vorige jaar, het lopende of het volgende : men heet dit loon dan het normaal fictief loon.

Anderzijds weet iedereen dat we in dit land niet lang genoeg werken, en dat pensioenen een steeds grotere hap uit het budget betekenen.

Meer informatie