Herwaardering van de pensioenen van de zelfstandigen

Herwaardering van de pensioenen van de zelfstandigen

Via het koninklijk besluit van 14 augustus 2021, in het Staatsblad verschenen op 15 september, worden de pensioenen van de zelfstandigen verhoogd met 1,7% vanaf 1 juli 2021.

Dit besluit heeft tot doel de verhogingen voorzien in de wet van 18 juli 2021, die tijdelijke steunmaatregelen voorziet als gevolg van covid 19, aan te passen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de pensioenbedragen van de toekomstige gepensioneerden, die zich situeren voor 1984 en tussen 1984 en 2020, te herwaarderen, en wel op volgende wijze:

  • Indien het pensioen ingang heeft tussen 1 juli en 1 december 2021, dan wordt het pensioenbedrag voor elk inkomensjaar (2021 inbegrepen) verhoogd met 1,7%.
  • In dien het pensioen ingang vindt vanaf 1 januari 2022, dan wordt een onderscheid gemaakt tussen de inkomstenjaren: het pensioen wordt tot 2020 voor elk inkomstenjaar verhoogd met 1,7%, vanaf 2021 wordt elk pensioenbedrag berekend met afschaffing van het correctiecoëfficiënt. Deze maatregel van de regering houdt in dat de berekende inkomsten per jaar zullen stijgen vanaf het inkomstenjaar 2021.