Het deeltijds pensioen: een goed idee?

Het deeltijds pensioen: een goed idee?

 

Hoewel we nog niet alle praktische aspecten van deze wetgeving kennen, hebben we op verzoek van het dagblad L’Echo (https://www.lecho.be/monargent/pension/la-pension-a-mi- time-bad-duplicate-of-credit-time-of-end-of-career / 10052018.html), enkele simulaties gemaakt tussen verschillende bestaande formules.

  • Vervroegde uittreding
  • Het tijdskrediet einde loopbaan à 50%
  • Half-tijdspensioen
  • Het wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd

Stel, een persoon die nu 62 jaar oud is. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt € 41.000. Hij kan met vervroegd pensioen gaan, een tijdskrediet eindloopbaan opnemen, met pensioen gaan of doorgaan met werken tot de leeftijd van 65 jaar.

We hebben geen rekening gehouden met een mogelijke indexering tussen 62 en 65 jaar.

Het nettobedrag wordt berekend op basis van gegevens voor het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017. De brutobedragen zijn maandelijks maar werden bepaald rekening houdend met jaarinkomsten gedeeld door 12.

 

 Situatie 62 jaar     65 jaar  
Vervroegd pensioen 1.742€ Bruto Vervroegd pensioen 1.742€ Bruto Pensioen
1.469€ Netto 1.469€ Netto
Tijdskrediet Einde loopbaan 50 % 1.708€ 1/2 loon (41.000€/12 x 0,50) 1.866€ Bruto Pensioen
508€ RVA onderbrekingsvergoeding tijdskrediet einde loopbaan
2.216€ Bruto    
1.643€ Netto 1.536€ Netto
   
Deeltijds pensioen 1.708€ 1/2 loon (41.000€/12 x 0,50) 1.808€ Bruto Pensioen
871€ 1/2 Pensioen (1.742€/2)
2.579€ Bruto    
1.963,13€ Netto 1.506,22€ Netto
   
Wettelijk pensioen 3.416€ Bruto Voltijds loon 1.875€ Bruto Pensioen
2.114,62€ Netto 1.541€ Netto

 

 

Financieel is de meest interessante oplossing om je wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd te nemen. (en dus voltijds verder te werken tot je 65).

Vervroegde uittreding op 62-jarige leeftijd is daarentegen de slechtst mogelijke optie.

Het tijdskrediet van 50% maakt het bijna mogelijk om aan hetzelfde bedrag te geraken als het wettelijk pensioen.

Met het deeltijds pensioen kunt u een hoger inkomen hebben van 62 tot 65 jaar (als het bedrag van het deeltijdspensioen hoger is dan de vergoeding voor tijdskrediet). In ruil daarvoor wordt het pensioen verlaagd op 65-jarige leeftijd.

Wat weerhouden wij als bedenking als verdediger van de rechten van toekomstige gepensioneerden?

Het deeltijds pensioen moet een bijkomende oplossing zijn en kan het tijdskrediet einde loopbaan niet vervangen. De burger moet beseffen dat zijn pensioen lager zal uitvallen.

Het deeltijds pensioen zou vanaf 60 jaar mogelijk moeten zijn en dit zonder aan de voorwaarden voor vervroegde uittreding te voldoen.