Het einde van de eenheid van loopbaan … ja maar voor wie ?

Het einde van de eenheid van loopbaan … ja maar voor wie ?

In het verleden heeft Fediplus meermaals aangegeven dat alle loopbaanjaren moeten meetellen voor het berekenen van het pensioen. Een kleine tegenvaller in wat de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, schijnt voor te stellen. Want de werknemers dewelke een niet-actieve periode in hun loopbaan hebben, zullen hierdoor gestraft worden. Een werknemer die 47 jaar onafgebroken gewerkt heeft, zal zich beloond zien daar men zijn pensioen niet enkel op het maximum van 45 jaar zal berekenen maar wel op 47 jaar. Tot daar gaan we volledig akkoord. Maar indien deze werknemer het ongeluk heeft gehad een periode van inactiviteit mee te maken, ondanks zijn 47 jarige loopbaan, zullen enkel zijn 45 jaren met de laagste verloning meetellen voor de berekening van zijn pensioen. Dit ondermijnt het beginsel van gelijkstelling en dat is zeer jammer ! Fediplus volgt het dossier op de voet…