Het einde van het “Zilverfonds”

Het einde van het “Zilverfonds”

Het zilverfonds werd in 2001 opgericht door de paars-groene regering Verhofstadt I om de toenemende kosten van de vergrijzing mee op te vangen.  De naam werd bedacht door toenmalig minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A), en slaat op de “zilveren” haren van de senioren.  Dit fonds zal dus opgeheven worden volgens een goedgekeurd voorontwerp van wet.

Dit fonds had tot doel om tegemoet te komen aan de stijgende pensioenuitgaven.  Het was de bedoeling dat het fonds gespijsd zou worden met het overschot aan middelen in de betere jaren, (wie herinnert er zich de verkoop van telefoonlicenties niet ?) maar door het uitbreken van de bankencrisis waren er geen overschotten meer.

Daarenboven kan dit fonds, iets meer dan 20 miljard euro’s, enkel maar aangewend worden in de hypothese dat de overheidsschuld daalt tot onder de 60% van het Bruto Binnenlands product, momenteel zitten we op meer dan 100%.

Bovendien is dit fonds louter virtueel, in die mate dat deze in mindering werd gebracht van de overheidsschuld.  Deze maatregel betekent bovendien ook een jaarlijkse besparing aan werkingskosten.

De afschaffing zal dus geen enkele invloed hebben op de pensioenen.