Grondwettelijk hof vernietigt het optrekken van de minimumleeftijd van het overlevingspensioen

Grondwettelijk hof vernietigt het optrekken van de minimumleeftijd van het overlevingspensioen

Het vakbondsfront is naar het Grondwettelijk hof gestapt, het hoogste rechtsorgaan in ons land, dewelke de wetsartikels van 1 augustus 2015 die de minimum leeftijd optrekt van 50 naar 55 jaar (vanaf 2025) om te kunnen genieten van het overlevingspensioen voor personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt of slechts gedeeltelijk actief zijn, nietig verklaard.  Twee andere aspecten van de wet werden betwist.  Enerzijds de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en anderzijds de aanscherping van de voorwaarden die de toegang regelen tot het vervroegd pensioen.  Deze laatsten werden bevestigd en kunnen niet langer meer in twijfel getrokken worden.