Het minimumpensioen voor zelfstandigen wordt gelijkgeschakeld met de loontrekkenden

Het minimumpensioen voor zelfstandigen wordt gelijkgeschakeld met de loontrekkenden

Vanaf 1 augustus 2016, zal het minimumpensioen voor zelfstandigen (en loontrekkenden) 1.168,73€ bedragen voor een alleenstaande
En
1.460,45€ voor het gezinspensioen.
Opgelet, dit zijn bedragen die enkel gelden bij een volledige loopbaan, ttz. 45 jaren arbeid.