Het nationaal pensioencomité is opgericht (01.04.2015)

Het nationaal pensioencomité is opgericht (01.04.2015)

Op 27 maart 2015 heeft de ministerraad het voorontwerp van wet aanvaard tot oprichting van dit Pensioencomité. Het wordt belast met de uitwerking van de brede hervorming voorzien door de regering. Het wordt hierbij bijgestaan door een wetenschappelijke raad en door een academische raad die de plaats innemen van de vroegere commissie tot hervorming van de pensioenen, voorgezeten door Frank Vandenbroucke. Het nieuwe comité wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en zelfstandigen, vakbonden en regering, en zou aan het werk moeten gaan in de loop van de maand juni 2015. Binnen dit comité zullen thema’s worden aangekaart als het pensioen met punten, de bepaling van “zware beroepen” of nog de notie van deelpensioen.
Fediplus stelt vast dat eens te meer de beslissingen over de gepensioneerden worden genomen boven de hoofden van de betrokkenen en is voorstander van een eigen vertegenwoordiging binnen dit comité.