Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (58 jaar)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (58 jaar)

De regering heeft geleidelijk de voorwaarden voor SWT (brugpensioen) verstrengd. Zo kan in 2013 iemand SWT krijgen mits 35 jaren loopbaan op 58 jarige leeftijd, en dit op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector of de onderneming, afgesloten en neergelegd voor 1.1.12 of na deze datum maar als verlenging van een voor 1.1.12 afgesloten cao.

Vanaf 2014 verandert de loopbaanvoorwaarde voor vrouwen. Deze gaat van 35 naar 38 jaar.

Als een opzeg wordt gegeven door de werkgever met het oog op brugpensioen, dient die voor 28 december verstuurd te worden om de toepassing te kunnen krijgen van de reglementering van 2013 van de bedienden. De ontslagbrief heeft effect de derde werkdag (31 december) en de opzeg gaat in de eerste dag van de maand die de verzendingsmaand volgt.

Voor arbeiders is dit de maandag volgend op de week van verzending.

Werknemers die dus beantwoorden aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die van toepassing waren in 2013, namelijk 58 jaar en 35 jaar loopbaan, kunnen aan de RVA de toepassing van hun rechten in 2013 vragen door het formulier C17 – Beroepsverleden brugpensioen CAO17 – LC- p.1 in te vullen, beschikbaar op het net. Deze personen kunnen later op brugpensioen vertrekken onder de voorwaarden van 2013, indien zij later ontslagen worden door dezelfde werkgever. De aanvraag dient gedaan voor 31 december 2013 (gedurende de looptijd van de conventie), zoniet zullen het de voorwaarden van 2014 (58 en 38 jaar loopbaan) zijn die van toepassing zullen zijn.