Hoeveel belasting op mijn inkomsten 2021?

Hoeveel belasting op mijn inkomsten 2021?

Elk jaar wordt de belasting berekend op basis van uw persoonlijke situatie en van het geheel van uw inkomsten. De belasting wordt berekend in functie van progressieve schijven. De marginale belastingvoet gaat tot 50%.

Voorbeeld: 23.000€ belastbaar in 2021

De basisbelasting in functie van de schijven is:
3385€ + 40% x (23000-13540) = 7.169€

De basisbelasting wordt automatisch verminderd met een eerste schijf van 9.050€ niet belastbaar, en dus is er een vermindering met 2.262,50€ = (9.050 x 25 %)

Als gevolg daarvan is de verminderde belasting 7.169 – 2.262,50 soit 4.906,50€

Als het gaat om een pensioen kan u genieten, onder voorwaarden, van een bijkomende vermindering met een maximum van 2.220,92€. Hoe hoger uw inkomsten, hoe meer de vermindering daalt. Hetzelfde gebeurt indien u pensioen en arbeid cumuleert.

De uiteindelijke belasting in ons voorbeeld is : 4.906,50 – 1886,52 = 3.019,98€

Daar komen nog de gemeentelijke opcentiemen bij (bijvoorbeeld 7%, afhankelijk van gemeente tot gemeente)

De totale belasting bedraagt dan 3.019,98 + 211,39 (7% van 3.019,86 €) of 3.231,37€

Zoals in de meeste gevallen is de belasting reeds deels of in zijn geheel vooraf betaald via de heffing die automatisch elke maand gebeurt op het pensioen en het loon. De aanpassing tot de definitieve belasting gebeurt via de jaarlijkse aangifte.

Indien de afgehouden belasting hoger ligt dan uit de jaaraangifte blijkt zal de teruggave worden vermeld op het uittreksel, en als de belasting hoger ligt zal u binnen een bepaalde termijn dienen te betalen (of niet akkoord gaan…)