Hoge inflatie doet netto pensioen snel stijgen op 1 januari

Hoge inflatie doet netto pensioen snel stijgen op 1 januari

Via de kranten is gesuggereerd dat de belasting op het pensioen in januari een stuk lager zal liggen dan nu, zodat het netto pensioen met dat bedrag stijgt.

De verklaring is de volgende:

Door de hoge inflatie zijn de pensioenen in 2022 met 10,4% gestegen.

Zie ons voorbeeld hieronder:

  Berekeningindexen  
  153,26 156,33 159,45 162,64 165,91 169,23  
  januari maart mei augustus november december % (in 2022)
Bruto pensioen 1530,00 1560,60 1591,81 1623,65 1656,12 1689,24 10,41
Rsz 3,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Solidariteitsbijdrage max 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Belastbaar 1530,00 1560,60 1591,81 1623,65 1656,12 1689,24  
Voorheffing -94,21 -107,05 -119,89 -132,73 -145,57 -158,41  
Netto 1435,79 1453,55 1471,92 1490,92 1510,55 1530,83 6,21

Op die pensioenen werden heel die tijd dezelfde belastingschijven toegepast (vanaf een bepaald bedrag weliswaar);

Belastingen worden berekend op basis van belastingschijven die we hierna eenvoudig uitleggen (de voorbeelden hieronder zijn jaarbedragen):

Tot 13.870 euro betaalt men 25% belasting;

Tussen 13.870 en 24.480 euro betaalt men 25% op 13.870 en 40% op het bedrag daarboven;

Tussen 24.480 en 42.370 betaalt men de vorige percentages en 45% op het bedrag daarboven;

Boven 42.370 betaalt men de vorige percentages en 50% op het bedrag daarboven.

Bovenvermelde bedragen en percentages bleven behouden gedurende het hele jaar 2022, hoewel de pensioenbedragen regelmatig stegen.

Vanaf 1 januari 2023 worden de belastingschijven geïndexeerd, dit wil zeggen dat ze met minstens 10% zullen stijgen.

En vermits het pensioen op dat ogenblik hetzelfde zal zijn dan dat van december 2022 zal de belasting op dit pensioenbedrag lager liggen, omdat dus de bedragen vanaf dewelke men een bepaald belastingbedrag bepaalt, gevoelig stijgen en het pensioen niet.

In ons voorbeeld: 24.480 wordt 26.928 (indien +10%) terwijl het pensioen hetzelfde zal blijven, waardoor het minder zal belast worden.

(dit is een benaderende berekening om het mechanisme te verduidelijken).

Fediplus is voorstander van een regelmatiger aanpassing van de belastingschalen maar wordt hierin niet gevolgd.