IGO (inkomensgarantie voor ouderen)

IGO (inkomensgarantie voor ouderen)

 

Op 23 januari heeft het Grondwettelijk Hof de wettelijke bepaling tot invoeg stelling van een 10-jarige woonplaatsvereiste (5 jaar en ononderbroken) in België voor de toekenning van de IGO nietig verklaard.

Het Constitutionele Hof is van mening dat er sprake is van schending van het standstill-beginsel.

Er is volgens het Hof een aanzienlijke vermindering van niveau van bescherming, aangezien er geen voorwaarde van verblijf van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de omstreden wet, is dergelijke achteruitgang niet gerechtvaardigd door redenen van algemeen belang.

Indien het Hof de rechtmatigheid van de gronden van de doelstellingen van algemeen belang (versterken van de banden met België, een einde stellen aan misbruiken, kostenbeheersing) accepteert, dan levert ze een test van relevantie en proportionaliteit van de motieven : hierbij schat men dat de maatregelen die reeds bestaan, voldoende zijn ​​om te voorkomen dat een vreemdeling ten laste valt van de Belgische autoriteiten, en dat de invoering van een woonplaatsvereiste niet zou mogen helpen om de doelstellingen te bereiken van deze twijfelachtige nagestreefde regeling.

 

De minister van Pensioenen zal bekijken hoe de bezwaren van het Grondwettelijk Hof kunnen worden behandeld, zodat nieuwe bepalingen met hetzelfde doel zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.