IGO kan, ook als men een huis bezit (19/07/13)

IGO kan, ook als men een huis bezit (19/07/13)

In de pers verschenen tijdens de week van 15 juli 2013 berichten over de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), een systeem dat ouderen zonder voldoende inkomen een bijkomende uitkering geeft, tot een bepaald maximumbedrag. Dit bedrag is niet erg hoog. Fediplus vraagt reeds lang dat dit bedrag zou worden opgetrokken.

In de kranten werd in dit verband geschreven dat wie een eigen huis heeft geen recht heeft op IGO. Dit bericht dient genuanceerd te worden.

IGO wordt immers toegekend na een zogenaamd onderzoek naar de bestaansmiddelen: daarbij gaat de overheid een berekening maken van het inkomen dat iemand heeft (geld, obligaties, een huis dat verkocht werd, het pensioen, …). Dat berekend inkomen wordt afgetrokken van het maximum IGO (ongeveer 1000 euro per maand als alleenstaande en 700 als samenwonende).  In die berekening wordt ook het eigen huis betrokken. Daarbij wordt het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen (KI) bekeken, maar onmiddellijk verminderd met 743,68 euro: het resultaat wordt met 3 vermenigvuldigd en afgetrokken van het maximum IGO.

Wie een huis bezit met een laag KI kan dus wel degelijk recht hebben op een uitkering in het kader van IGO. Contacteer ons bureau voor meer info.