Ik werk en ben eveneens gepensioneerd : de grensbedragen die u best niet overschrijdt in 2019

Ik werk en ben eveneens gepensioneerd : de grensbedragen die u best niet overschrijdt in 2019

Ik werk en ben eveneens gepensioneerd : de grensbedragen die u best niet overschrijdt in 2019

Sinds 1 januari 2015, het jaar van de 65e verjaardag of na 45 jaar carrière, kan men onbeperkt een inkomen uit arbeid met een inkomen uit pensioenen cumuleren.
Plafonds worden gehandhaafd voor:
• een activiteit die wordt uitgeoefend vóór de normale pensioenleeftijd
• personen die alleen een overlevingspensioen genieten en die jonger zijn dan 65 jaar.
De toegestane limieten zijn voor het jaar 2019 als volgt.

 

Bedrag in functie van de activiteit
Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat (bruto bedragen) Zelfstandig of gemengd loontrekkende (werknemer en zelfstandige) (netto bedragen)
Jonger dan de normale wettelijke pensioenleeftijd Neen 8.172 € 6.538 €
Ja 12.258 € 9.807 €
Jonger dan 65 met enkel een overlevingspensioen Neen 19.027 € 15.222 €
Ja 23.784 € 19.027 €

Bij een activiteit als werknemer en de uitoefening van een ambt of mandaat houden we rekening met het bedrag vóór aftrek van alle inhoudingen (bruto RSZ);
Bij een activiteit als zelfstandige wordt het netto bedrijfsinkomen in aanmerking genomen. De beroepsinkomsten als zelfstandige worden gespreid over het gehele jaar. Er is enkel fractionering voor het jaar waarin het pensioen ingaat ;
Bij een activiteit als werknemer en zelfstandige, wordt :
80 % van het bruto-inkomen als werknemer genomen
+
100 % van het netto bedrijfsinkomen als zelfstandige.
Deze begrensde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen eveneens door de Minister van Pensioenen aangepast worden.