Indexaanpassing van de pensioenen in maart 2022

Indexaanpassing van de pensioenen in maart 2022

Het brutobedrag van de pensioenen en andere sociale voordelen die de Pensioendienst uitbetaalt, stijgt in principe met 2 % op 1 maart 2022.

Zo passen de spf pensioen de uitkeringen aan aan de ‘stijgende prijzen’ (levensduurte).

Bron : https://www.sfpd.fgov.be/nl