Indexatie van sociale uitkeringen en pensioenen

Indexatie van sociale uitkeringen en pensioenen

Vanaf 1 maart werden onderstaande bedragen aangepast volgens index 147,31. 

Minimum Pensioen Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen
Gezinspensioen 1614,10 €/maand 19.369,22 €/jaar
Alleenstaande 1291,69 €/ maand 15.500,27 €/jaar
Overlevingspensioen 1274,43 €/ maand 15.293,11 €/ jaar

 

Maximaal pensioen bij volledige loopbaan werknemer Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen
Gezinspensioen 3087,97 €/ maand 37.055,64 €/jaar
Alleenstaande 2470,38 €/ maand 29.644,56 €/jaar

Absoluut maximum openbare sector: 6.801,90 € bruto per maand

Gewaarborgd minimum:

Reden bij pensionering Gehuwd Alleenstaand
Leeftijd of anciënniteit 1 741,15 EUR bruto per maand 1 392,95 EUR bruto per maand
Lichamelijke ongeschiktheid 62,5 % van het gemiddeld loon van de voorbije 5 jaar

 

Het maandelijks brutobedrag is gelijk aan het minimum van 1 741,15 EUR en met een maximum van 2 400,15 EUR. (*)

50 % van het gemiddeld loon van de voorbije 5 jaar

 

Het maandelijks brutobedrag is gelijk aan het minimum van 1 392,95 EUR en met een maximum van1 958,48 EUR. (*)

Overlevingspensioen of overgangsuitkering 1 214,20 EUR bruto per maand

 Inkomensgarantie voor ouderen: 769,61 € samenwonend en 1.154,41 € voor een alleenstaande

De indexatie veroorzaakt een verhoging met 2% van de vervangingsinkomsten.

Wat blijft er netto van over?

Indien u een alleenstaande bent met een belastbaar inkomen (= bruto – sociale bijdragen) lager dan 1305 €, dan betaalt u geen belastingen.

Voor een gezin bedraagt dit bedrag 1935 €.

Voorbeeld

Februari 2020 Maart 2020
Bruto pensioen: 1500 € Bruto pensioen +2% = 1530 €
Voorheffing:  -84,94 € Voorheffing = -97,78 €
Netto pensioen: 1415,06 € Netto pensioen = 1432,22 €