Indexering van de lonen en pensioenen

Indexering van de lonen en pensioenen

Op basis van de inflatieverwachtingen, schat het Federaal Planbureau dat de gezondheidsindex,
die gebruikt wordt in het bijzonder voor de berekening van de indexering van de lonen en sociale
uitkeringen, zal verhogen met 1,8% dit jaar. Dit moet leiden tot de overschrijding van de spilindex
van de afgevlakte gezondheidsindex van mei 2017 waardoor er een aanpassing komt aan de kosten van
levensonderhoud van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare diensten, respectievelijk een
stijging met 2% in juni en juli 2017.

Bron: http://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer+der+consumptieprijzen+inflatievooruitzichten