Toegestane inkomensplafonds voor werken als gepensioneerde in 2024

Toegestane inkomensplafonds voor werken als gepensioneerde in 2024

Als gepensioneerde mag je werken en je beroepsinkomen combineren met je pensioen, binnen de toegestane grenzen.

Als je ten minste 65 jaar bent of ten minste 45 jaar hebt gewerkt, mag je onbeperkt werken vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 jaar wordt of ten minste 45 jaar hebt gewerkt.

Als je echter niet aan deze voorwaarden voldoet, moet je voldoen aan de volgende maxima, afhankelijk van je situatie

 

Voorwaarden U hebt recht op kinderbijslag Werknemer, ambtenaar of mandaat Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig)
Voor 65 jaar Nee

Ja

9.850 €

14.775 €

7.880 €

11.820 €

U bent jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Nee

Ja

 

 

22.934 €

28.667 €
+ 5 733,00 EUR par enfant à charge

 

18.347 €

22.934 €
+ 4 587,00 EUR par enfant à charge

U bent jonger dan 65 en u hebt minder dan 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw pensioen Nee

Ja

28.450 €

34.606 €

22.760 euros

27.685 euros

 

Dit zijn bedragen op jaarbasis, het ingangsjaar van het pensioen is meestal geen volledig jaar en aldus wordt de limiet pro-rata aangepast ifv. het deel van het aantal maanden waarvoor het pensioen werd uitgekeerd.

 

In het jaar van uw 65° verjaardag of na 45 jaar carrière kan men pensioen en arbeid cumuleren zonder enige limiet.

U kunt de officiële tekst hier consulteren.