Coronavirus – Kan de uitbetaling van het aanvullend pensioen worden opgeschoven?

Coronavirus – Kan de uitbetaling van het aanvullend pensioen worden opgeschoven?

In tijden van gezondheidscrisis en stopzetting van activiteiten voor veel bedrijven, dalen de beurskoersen. Dit klimaat is uiteraard niet gunstig voor de meeste aanvullende pensioenen. Het kan zelfs catastrofaal zijn voor degenen die aan de vooravond van hun pensioen staan. Sinds 2015 verplicht de wet u om uw aanvullend pensioen bij pensionering op te vragen. Toekomstige gepensioneerden kunnen daarom om een deel van hun aanvullend pensioen als sneeuw voor de zon zien smelten. Deze situatie leidde onlangs tot een verzoek om ontheffing van de wet op de aanvullende pensioenen bij de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. Het is de bedoeling om de betaling van aanvullende pensioenen voor onbepaalde tijd uit te stellen, in de hoop dat de markten zich herstellen. Deze beslissing zou het mogelijk maken voor mensen die nu met pensioen gaan en die door de huidige situatie hun pensioenplan zien kelderen, om dit tijdelijk voor hen uit te schuiven zodat ze enigszins gespaard blijven van de terugval