Kan ik als gepensioneerde, onbeperkt werken?

Kan ik als gepensioneerde, onbeperkt werken?

Het antwoord op deze vraag is ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Je moet 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar aantonen. Afgezien van deze criteria kan de gepensioneerde een aanvullend inkomen ontvangen, maar dit is beperkt volgens zijn leeftijd en indien er kinderen ten laste zijn. De bedragen die in 2020 niet mogen worden overschreden, zijn nu bekend en omvatten de opzegvergoedingen bij beëindiging of ontslag, gespreid over de periode die ze dekken.

Grensbedragen die u niet mag overschrijden indien u een gepensioneerde bent, jonger dan 65

Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)
 

Vóór de normale pensioenleeftijd

Neen

 

Ja

8.393 €

 

12.590 €

6.714 €

 

10.071 €

Vóór 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Neen

 

Ja

19.542 €

 

24.428 €

15.634 €

 

19.542 €

Bron :  Group S

Deze bedragen slaan op een volledig jaar. Als het jaar waarin het pensioen begint, niet noodzakelijk vanaf 1 januari, wordt het toegestane bedrag gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden pensioen.

 Grensbedragen in 2019 vanaf de leeftijd van 65 jaar (gepensioneerde van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet) 

Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer –zelfstandige)
 

Vanaf de leeftijd van 65 jaar

Neen

 

Ja

24.243 €

 

29.489 €

19 394 €

 

23.591 €

Bron:  Group S

Zowel voor een activiteit als loontrekkende dan wel in geval van een ambt of een mandaat moet men steeds de bruto-inkomsten in rekening nemen. Voor een activiteit als zelfstandige moeten daarentegen de netto-inkomsten in rekening worden genomen. Als de belanghebbende een loontrekkende activiteit combineert met een activiteit als zelfstandige, dan wordt er rekening gehouden met 80% van de bruto-inkomsten als werknemer en 100% van de netto-inkomsten van zelfstandigen.

Als de gepensioneerde voornoemde bedragen overschrijdt wordt zijn pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding, ongeacht het bedrag ervan.

Vermijdt elk risico van overschrijding, zorg ervoor dat u financieel en fiscaal de beste keuze maakt, aarzel niet om een beroep te doen op onze diensten voor een simulatie.

Roerende voorheffing en barema’s 2020 Als u de nieuwe 2020-barema’s van bedrijfsvoorheffing wilt weten, volgt u de link https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bedrijfsvoorheffing/berekening