Leden voordelen

Leden voordelen

Voordelen voor leden kunnen als volgt worden voorgesteld :

RAAD :

U kan ons team rechtstreeks aanspreken, zij kunnen u helpen bij vragen over :

Tijdskrediet, brugpensioen of SWT, vervroegd pensioen : welke keuze heeft welke implicaties en wanneer kan het ?

Raming van uw pensioen

Raadgevingen over de eindeloopbaan

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd ?

Hulp bij administratieve problemen : invullen van uw belastingaangifte, opmaken van een brief, berekening van de huurindexering enz.

INFORMATIE

« Fediplus Magazine » wordt u om de twee maanden toegestuurd, met pertinente info over de evolutie van de wetgeving die u aanbelangt, maar ook artiklelen over gezondheid, successie, fiscaliteit, economie, welzijn, …

Een digitale versie van « Fediplus Magazine » via onze webstek

Een Newsletter in uw mailbox

LOBBYING

Wij verdedigen uw belangen

Wij vertegenwoordigen u in de Federale Ouderenraad.

ONTSPANNING

U kan deelenmen aan onze uitstappen, concerten of conferenties.