Lichte daling van de levensverwachting in 2015

Lichte daling van de levensverwachting in 2015

De levensverwachting bij de geboorte in 2015 bedroeg 80,9 jaar. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een daling van 0,2 jaar voor beide geslachten samen. De levensverwachting voor vrouwen bedroeg 83,16 jaar en voor mannen 78,55 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen blijft lichtjes afnemen. In Vlaanderen (81,79 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (80,86 jaar) en in Wallonië (79,26 jaar). Met 20 dagen minder (-0,06 jaar) laat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de geringste daling optekenen. Dit blijkt uit de recentste sterftetafels van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.
De voorbije 20 jaar bleef de jaarlijkse vooruitgang zeer hoog en bedroeg deze bijna 2 maanden (67 dagen).  Meer info door hier te klikken.