Mantelzorgers

Mantelzorgers

Het statuut van mantelzorger is officieel erkend sinds 1 september 2020 en opent voor hen het recht op sociale voorzieningen zoals het recht op thematisch verlof, namelijk ouderschapsverlof, verlof voor medische hulp of verlof bij palliatieve zorgen (vergoed verlof).

De ingegane toepassing van dit stelsel is een cruciale stap voor de erkenning van dit statuut waarvoor tevoren geen enkele financiële tegemoetkoming bestond.

Dankzij dit verlof zullen de personen die door de mutualiteit erkend zijn als mantelzorgers hun beroepsprestaties geheel of deels kunnen onderbreken (tot halftijds of 1/5e) om zich te kunnen wijden aan de zorg voor een familielid of een ander persoon uit hun omgeving die niet meer autonoom kan bestaan of in een afhankelijkheidssituatie is gekomen door ziekte, handicap of hoge leeftijd.

Gedurende deze verlofperiode heeft de werknemer recht op een uitkering van de RVA.

Binnenkort zullen deze mantelzorgers een langer verlof voor nabijheidszorg kunnen nemen. Dit verlof zal 3 maanden bedragen per persoon die zorgen nodig heeft, in plaats van 1 maand nu, en bij deeltijdse arbeidsonderbreking zal het verlof 6 maanden bedragen in plaats van 2 nu.

Het maximaal verlof zal 6 maanden bedragen bij volledige arbeidsonderbreking, en 12 maanden bij deeltijdse arbeidsonderbreking, en dit gespreid over de gehele loopbaan.

Werknemers die dit verlof wensen te nemen dienen hun werkgever op de hoogte te brengen en het bewijs aan te brengen van hun erkenning als mantelzorger van een bepaald persoon.

Meer info volgt nog.