Meer kunnen verdienen met een overlevingspensioen en kinderen ten laste

Meer kunnen verdienen met een overlevingspensioen en kinderen ten laste

Het is niet verboden als gepensioneerde nog verder te werken. Het pensioen en het loon worden dan wel samen belast, wat snel een belasting op dit loon inhoudt van 40%. Ook is het zo dat als men geen 65 jaar oud is of geen 45 jaar loopbaan (elk jaar minstens 104 dagen, veel gelijkstellingen) kan bewijzen, het loon beperkt is (dit is tijdelijk, tot men 65 jaar oud is). De cijfers en de situaties die zich kunnen voordoen staan hieronder voor specifieke situaties.

De plafonds zijn onlangs verhoogd voor personen die geen 65 zijn en een overlevingspensioen ontvangen. Wij zetten een en ander op een (nieuw) rijtje:

Voorwaarden Kinderen ten laste Werknemer, ambtenaar, of mandataris

(bruto)

Zelfstandige

(netto)

Voor 65 jaar Neen

Ja

9.236 €

13.854 €

7.389 €

11.083 €

Voor 65 jaar en met enkel een overlevingspensioen Neen

Ja

21.505 €

26.881 €
+ 5.376,00 € per kind ten laste

17.204 €

21.505 €
+ 4.301,00 € per kind ten laste

Vanaf 65 jaar (overlevings- of gezinspensioen), minder dan 65 jaar in een speciaal pensioenstelsel en pensioen van rechtswege voor 65 jaar Neen

Ja

26.678 €

32.451 €

21.342 €

25.960 €