Militaire dienstplicht

Militaire dienstplicht

Sinds 1 juli wordt voor de berekening van het pensioen (in de privésector en voor zelfstandigen) de dienstplicht behandeld als gewerkte tijd, zelfs als men niet is beginnen werken binnen de drie jaar na de dienstplicht. De gelijkstelling gebeurt in het stelsel waar men na zijn dienstplicht eerst in terechtkomt. De pensioenberekening gebeurt op basis van het loon dat men eerst verdient. Voor meer info, contacteer Fediplus.