News

Vanaf 1 januari 2019 was het de bedoeling om de perceptie van de solidariteitsaftrek te veranderen. Doordat onze regering nu in lopende zaken zit, kon er over het wetsontwerp niet gedebatteerd worden in december. Het wordt momenteel besproken door de Commissie Sociale Zaken in de...

Een onderbrekingsvergoeding ontvangen voor je tijdskrediet einde loopbaan kan pas als je de leeftijd van 60 jaar bereikt hebt sinds 1 januari 2015. Maar, onder bepaalde omstandigheden (een bedrijf dat in herstructurering zit of in moeilijkheden verkeerd, je een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, een...

  Met het oog op het verlengen van de loopbaan, heeft de regering besloten om het ziekteverlof van werknemers ouder dan 65 tot 6 maanden te verhogen voordat zij gepensioneerd worden verklaard. Momenteel worden werknemers ouder dan 65 jaar die hun loopbaan verderzetten zonder met pensioen te...

Etienne de Callataÿ en Paul Soete, aangewezen door de regering als verzoeners om een uitweg te vinden voor het dossier Zware beroepen, hebben hun verslag ingediend. Zonder al te optimistisch te zijn over een globale oplossing die ieders goedkeuring wegdraagt, worden in dit verslag toch...

Een wetsvoorstel dat door de Ministerraad op 23 november werd goedgekeurd, zou een einde maken aan het fiscaal nadeel dat sommige gepensioneerden ondervinden wanneer zij het geluk hadden om hun bruto pensioen te zien stijgen. Het netto pensioen zou inderdaad, door een fiscale eigenaardigheid, kunnen...

Fediplus vernam zopas uit officiële bron dat er een volgende stap gezet werd naar de afschaffing van de solidariteitsbijdrage. Onze vereniging ziet haar voortdurende lobbying op die manier gedeeltelijk bekroond. Wij zijn de enige vereniging die nog steeds ijvert voor de afschaffing van deze bijdrage. Op...

  Hoewel we nog niet alle praktische aspecten van deze wetgeving kennen, hebben we op verzoek van het dagblad L'Echo (https://www.lecho.be/monargent/pension/la-pension-a-mi- time-bad-duplicate-of-credit-time-of-end-of-career / 10052018.html), enkele simulaties gemaakt tussen verschillende bestaande formules. Vervroegde uittreding Het tijdskrediet einde loopbaan à 50% Half-tijdspensioen Het wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd Stel, een persoon die nu...

Het was voorzien voor 2019, maar kijk, goed nieuws voor bijstandsgerechtigden en werknemers in de openbare sectoren, er zal een indexatie plaats vinden nog dit jaar. Dit valt te verklaren door een hoger dan verwachte inflatie (zelfs indien deze zich al in een neerwaartse fase bevindt)...

Terwijl de toegang tot het aanvullend pensioen geleidelijk aan wordt uitgebreid naar zelfstandigen en niet benoemde ambtenaren, stopt het daar niet.  Het is de bedoeling dat dit vanaf 21 mei 2018 toegankelijk is voor werknemers jonger dan 25 jaar en ook voor mensen met minder...