News

Het wetsvoorstel van de ecologisten, bedoeld om het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor 65-plussers in te voeren, is woensdag door de Kamercommissie Sociale Zaken goedgekeurd. 65-plussers die hun pensioen hebben opgenomen en het als werknemer hebben aangevuld met extra inkomen, hebben nu toegang tot de...

Veel gepensioneerden waren misschien verrast, soms bezorgd, omdat ze hun fiscale pensioenfiche niet ontvangen hebben. In deze vreemde tijden van gezondheidscrisis kon de Federale Pensioendienst ze niet allemaal per post versturen. Alle gegevens werden echter wel naar de FOD Financiën gestuurd om de belastingaangiftes op...

Ter compensatie van het inkomensverlies van ouders die vaak geen andere keuze hebben dan bij hun kinderen thuis te blijven, wordt ouderschapsverlof met een uitkering ingevoerd. Dit geldt voor de maanden mei en juni met terugwerkende kracht. Ook goed om weten is dat de Rva...

Hierdoor komt er een einde aan de belastingvrijstelling van 6250 euro. Het systeem van vrijgestelde aanvullende inkomsten tot 6250 euro per jaar is zojuist verworpen door het Grondwettelijk hof dat dit discriminerend acht. (arrest 2020/53 van 23 april 2020).  Deze maatregel van de regering Michel van...

Uw loopbaan eindigt op dit specifieke moment en u weet niet hoe u uw pensioen moet aanvragen? Doorgaans kunt u dit aanvragen via uw gemeentelijke administratie van uw woonplaats of zelf naar een pensioenpunt gaan. Een laatste mogelijkheid is om het online te doen via...

Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt deze tijdelijke periode gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Laten we teruggaan naar wat een gelijkgestelde periode is. Dit is een periode waarin u niet werkt, die zal meetellen bij de berekening van het pensioen. We houden geen rekening...

Welke activiteiten zijn toegestaan? Door op deze link te klikken, vindt u alle informatie over de bedrijven en beroepen die volgens de ministeriële besluiten van 18 en 23 maart nog toegelaten zijn. De medewerkers Werknemers die om economische redenen tijdelijk zijn ontslagen, vinden volledige informatie door deze link...

Vanaf 1 maart werden onderstaande bedragen aangepast volgens index 147,31.  Minimum Pensioen Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen Gezinspensioen 1614,10 €/maand 19.369,22 €/jaar Alleenstaande 1291,69 €/ maand 15.500,27 €/jaar Overlevingspensioen 1274,43 €/ maand 15.293,11 €/ jaar   Maximaal pensioen bij volledige loopbaan werknemer Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen Gezinspensioen 3087,97 €/ maand 37.055,64 €/jaar Alleenstaande 2470,38 €/ maand 29.644,56 €/jaar Absoluut maximum openbare sector: 6.801,90 € bruto per maand Gewaarborgd minimum: Reden bij...