News

26 Sep 2018

Het deeltijds pensioen: een goed idee?

  Hoewel we nog niet alle praktische aspecten van deze wetgeving kennen, hebben we op verzoek van het dagblad L'Echo (https://www.lecho.be/monargent/pension/la-pension-a-mi- time-bad-duplicate-of-credit-time-of-end-of-career / 10052018.html), enkele simulaties gemaakt tussen verschillende bestaande formules. Vervroegde uittreding Het tijdskrediet einde loopbaan à 50% Half-tijdspensioen Het wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd Stel, een persoon die nu...

03 Sep 2018

Verhoging van de pensioenen met 2%

Het was voorzien voor 2019, maar kijk, goed nieuws voor bijstandsgerechtigden en werknemers in de openbare sectoren, er zal een indexatie plaats vinden nog dit jaar. Dit valt te verklaren door een hoger dan verwachte inflatie (zelfs indien deze zich al in een neerwaartse fase bevindt)...

23 Apr 2018

« Democratisering « van het aanvullend pensioen.

Terwijl de toegang tot het aanvullend pensioen geleidelijk aan wordt uitgebreid naar zelfstandigen en niet benoemde ambtenaren, stopt het daar niet.  Het is de bedoeling dat dit vanaf 21 mei 2018 toegankelijk is voor werknemers jonger dan 25 jaar en ook voor mensen met minder...

06 Apr 2018

Een akkoord over de zware beroepen

Tot nu werden zware beroepen enkel meegerekend in de pensioenberekening van sommige ambtenaren, die dankzij het mechanisme van preferentiële tantièmes vroeger met pensioen kunnen gaan. In het kader van de harmonisering van de pensioenstelsels, zullen de preferentiële tantièmes geschrapt worden en vervangen door het begrip “zware...

13 Dec 2017

Van het Bruto naar netto langs het vakje met verminderingen

In tegenstelling tot de beloften van de overheid dewelke verwoord zijn in de nota van 19 oktober 2017, waarin staat “de oplossing door de overheid geboden, waarborgt dat de bruto pensioenverhoging nooit meer kan leiden tot een daling van het netto pensioen”, bevestigd ook Pieter...

08 Dec 2017

Hoe zijn studiejaren regulariseren

  Vanaf 1 december kan iedereen zijn studieperiode regulariseren. Ambtenaren, werknemers of zelfstandigen worden vanaf nu onderworpen aan dezelfde wetgeving.   De 3 stelsels werden geharmoniseerd.  Maar er is wel een overgangsperiode voorzien, anderzijds was de bonificatie van studiejaren voor ambtenaren in de oude wetgeving gratis.  We zullen...

15 Nov 2017

Opgelet voor de fiscale valkuil van de derde pijler!

Vanaf 1 januari 2018 stijgt het maximumbedrag dat men jaarlijks mag « sparen » van 940 tot 1040 euro. Daarentegen daalt het fiscaal verminderingspercentage van 30 naar 25%. Daardoor zal elke storting tussen 940 en 1128 euro u een deel van het fiscaal voordeel doen verliezen. Voorbeeld:  In...

04 Okt 2017

Pensioenen: onlogische maatregelen!

De laatste dagen worden we overrompeld door weinig rechtlijnige uitspraken van politici, die zich mengen in het complexe pensioendebat. Het debat wordt toegespitst op het minder goed gelijkstellen bij oudere werknemers van bepaalde periodes van tijdskrediet, werkloosheid en brugpensioen in de privésector bij de berekening...