News

Op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau (2019) die ervan uitgaan dat de bevolking in de werkende leeftijd (15-64 jaar) tussen 2018 en 2030 zal afnemen, terwijl 65 jarigen talrijker zullen zijn, beveelt de Hoge Raad van de Werkgelegenheid aan om de tewerkstellingsgraad...

Na het pensioen van 1500 € verdedigd door Paul Magnette (PS), de vorige koninklijke informateur, zou een nieuw idee zijn verschenen: het universele pensioen volgens een voorstel van Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (Cd & V) de huidige informateurs. Het zou een mix zijn van...

Het antwoord op deze vraag is ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Je moet 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar aantonen. Afgezien van deze criteria kan de gepensioneerde een aanvullend inkomen ontvangen, maar dit is beperkt volgens zijn leeftijd en indien er kinderen...

Thematische verloven Vanaf 1 januari 2020 wordt de RvA-uitkering opnieuw geherwaardeerd met 4,5% voor alleenstaanden die een thematisch verlof opnemen om voor een kind te zorgen. Deze moet jonger zijn dan 12 jaar in het kader van ouderschapsverlof, minder dan 18 jaar voor verlof voor medische...

In een context van de eisenbundel met betrekking tot pensioenen (zie hierover ons nieuws van 12 december jl. over de Franse situatie https://www.fediplus.be/de-pensioenhervormingen-in-frankrijk/?lang=nl, lezen we met belangstelling de positie van het ABVV die deze woensdag werd verspreid door Jean-François Tamellini, in  la Libre Belgique. Als vakbondsposities verdedigbaar zijn,...

Het zit er bij onze Franse buren bovenarms op m.b.t. de pensioenen. De revolte neemt serieuze proporties aan en dreigt te exploderen. De onderwerpen waarover men het oneens is zijn talrijk. Het eerste punt betreft de invoering door de overheid van een pensioenstelsel met punten...

Met ingang van 1 januari 2020 zal het onrecht dat federale arbeidscontractanten treft worden opgeheven. Laatstgenoemden ontvangen, door gelijkwaardig werk te leveren t.o.v. hun aangestelde collega's, een lager pensioen. Deze oneerlijke situatie voor de 20.000 federale contractuele ambtenaren, zal binnenkort worden gecorrigeerd door middel van een aanvullend pensioen gevoed door...

Misschien merkte u dat het bedrag van uw pensioen op 1 augustus veranderd is. Als dat het geval is, dan komt die verhoging door een van de volgende wetswijzigingen of door beide. • Welvaartsaanpassing: u ging met pensioen voor 2010 en u krijgt een werknemers- of...