News

 Geen begrafenisvergoeding meer voor gepensioneerde ambtenaren Er is een wetsontwerp van de minister van Pensioenen in de maak, waarbij de begrafenisvergoeding toegekend bij het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar wordt afgeschaft. Het ontwerp ligt thans bij de Raad van State. Deze vergoeding bedraagt een volledig brutomaandloon maar...

Het salon Zenith loopt van 17 tot 21 november van 10 tot 17 uur, in Brussels Expo, paleizen 3 en 8. Fediplus heet u welkom op stand 8229 (paleis 8). om meer te weten...

De gewaarborgde intresten op het pensioenkapitaal opheffen: het is niet de eerste keer dat men dit wil doen. Recent zou ook minister De Croo van Pensioenen zich in die zin hebben uitgesproken. Hij heeft dit snel ontkend daarna. Waarover gaat het precies? Momenteel waarborgt de wet een...

De raad heeft als missie: - Op eigen initiatief of op vraag van de federale regering of van één van de wetgevende kamers, adviezen verstrekken over pensioenen, gelijkekansenbeleid, sociale integratie en de strijd tegen de verarming, de toegankelijkheid van gezondheidszorg en de mobiliteit (in de mate dat...

Bron: www.onprvp.fgov.be Als gevolg van een beslissing van de federale regering worden vanaf 1 september 2013 volgende voordelen verhoogd: Inkomensgarantie voor ouderen: Het IGO-bedrag voor alleenstaanden (het verhoogde bedrag) stijgt van 991,86 EUR per maand naar 1.011,70 EUR; Het bedrag voor samenwonende ouderen (het basisbedrag) stijgt van 661,24 EUR naar 674,46 EUR per maand. Gewaarborgd minimumpensioen werknemer 16.844,72 EUR...

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitkeringen voor personen met een handicap vanaf 1 september 2013 met 2 % verhoogt.  Op 1 september stijgen de barema's van de inkomensvervangende tegemoetkoming en van...

Schematisch overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. - Bijwerking na Programmawet van 22.6.2012. Circulaire n° Ci.RH.332/621.312 (AGFisc n° 13/2013)  ...

 In het vorig nummer van «  Senior Magazine » hebben wij u geïnformeerd over twee recente wijzigingen in de wetgeving rond de solidariteitsbijdrage en meer specifiek de inning ervan : -        De bijdrage zal binnenkort ook toegepast worden op het aanvullend pensioen van de zelfstandigen, die er totnogtoe aan...