News

Als een reactie op de bezorgdheid van de zelfstandigen rond hun pensioen, wijdt Fediplus een specifiek seminarie rond deze problematiek. De zelfstandige geniet een eigen sociaal statuut bij het uitoefenen van zijn activiteit zonder aanspraak te maken op een arbeidscontract evenals onderaannemer. De zelfstandige kan werken...

Gaan we eindelijk weten of we een zwaar beroep uitoefenen ?  Het schijnt alleszins de goede richting uit te gaan. De sociale partners, die zijn samengekomen in de Commissie Zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité (NPC), hebben een eerste rapport goedgekeurd met betrekking tot de erkenning...

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft zonet een advies gepubliceerd i.v.m. enkele praktische vragen rond de wet van 18 december 2015. U kan dit advies nalezen op de FSMA website. Onder de benaming "Commissie voor Aanvullende Pensioenen", werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken...

Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op...

Het zilverfonds werd in 2001 opgericht door de paars-groene regering Verhofstadt I om de toenemende kosten van de vergrijzing mee op te vangen.  De naam werd bedacht door toenmalig minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A), en slaat op de “zilveren” haren van de senioren. ...

Kostelijk en nutteloos! Dat is in het kort wat de administratie van het project rond het pensioen met punten denkt van het voorstel van de federale regering en zijn minister Dhr. Daniel Bacquelaine. De krant La Libre Belgique rapporteerde deze dinsdag over het gebrek aan overtuiging...