Nieuwe daling solidariteitsbijdrage dankzij Fediplus

Nieuwe daling solidariteitsbijdrage dankzij Fediplus

Fediplus vernam zopas uit officiële bron dat er een volgende stap gezet werd naar de afschaffing van de solidariteitsbijdrage. Onze vereniging ziet haar voortdurende lobbying op die manier gedeeltelijk bekroond. Wij zijn de enige vereniging die nog steeds ijvert voor de afschaffing van deze bijdrage.

Op 23 november ll. diende de minister een wetsontwerp in dat, per 1 januari 2019, de inning van de solidariteitsbijdrage wijzigt, en dit ondanks een unaniem negatief oordeel van de sociale partners.

Zo wordt de basis  van de maandelijkse bruto drempelbedragen waarop de solidariteitsbijdrage wordt geïnd verhoogd:

– voor een alleenstaande gepensioneerde gaat het van 2.358,33 euro naar 2.594,45 euro bruto per maand.

– voor gepensioneerden met een gezinspensioen stijgt het van € 2.726,52 naar € 2.991,51 bruto per maand.

Als gevolg hiervan zijn 91.187 gepensioneerden volledig vrijgesteld van de betaling van deze solidariteitsbijdrage, terwijl 100.333 gepensioneerden genieten van een vermindering van de solidariteitsbijdrage.

We hebben de minister van Pensioenen specifiek gevraagd om te volharden in zijn actie om te ijveren voor een volledige afschaffing van deze inhouding of tenminste de inning van de solidariteitsbijdrage op aanvullende pensioenen na 15 jaar stop te zetten. Zo zullen gepensioneerden, wiens pensioen bijna altijd lager is dan de inningsdrempels, deze aftrek niet meer hoeven te betalen indien ze 15 jaar geleden een groepsverzekering ontvangen hadden.
Voor meer info, contacteer Fediplus.