Nieuwe pensioenbonus: beter dan de vorige?

Nieuwe pensioenbonus: beter dan de vorige?

Er was reeds enkele maanden sprake van, ook in deze kolommen: de pensioenbonus komt langs de grote toegang terug: de werknemers uit alle stelsels hebben er vanaf 1 januari 2025 recht op als zij op dat ogenblik recht hebben op vervroegd pensioen en de 6 maanden tevoren nog aan het werk zijn .

De bonus neemt de vorm aan van een nettosom die hoger ligt naarmate men meer jaren werkt, en varieert dan van 3.775 euro voor 1 jaar langer, 7.550 bij 2 aanvullende jaren en 11.325 als men 3 jaar langer werkt, wat een totaal geeft van 22650 euro als men 3 jaar langer werkt. Het bedrag kan ook via maandelijkse stortingen verkregen worden. Personen die een loopbaan hebben van 43 of 44 jaar en daardoor recht hebben op een vervroegd pensioen hebben uitzicht op een bonus van 11.325 euro per jaar vanaf het eerste jaar

 

Maar, zoals gemeld, men dient 6 maanden gewerkt te hebben na de datum waarop men voor het eerst een vervroegd pensioen, kan verkrijgen.

 

Vervroegd pensioen kan nog steeds in dit land maar de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden zijn strenger geworden. Zo kan men nog op 60 jaar op vervroegd pensioen als men 44 jaar loopbaan bereikt. Die loopbaan wordt bewezen als elk jaar minstens voor 4 maanden een gewerkte of gelijkgestelde periode omvat. Fediplus geeft over dit onderwerp regelmatig seminars, zie www.fediplus.be

 

Een en ander kadert in de pogingen van de regering om iedereen langer te doen werken, om op die manier meer bijdragen te ontvangen zodat de financiering van de sociale zekerheid beter wordt. Zal deze nieuwe poging daarin slagen? Zo’n 10 jaar geleden werd reeds een bonus uitgekeerd aan hen die na de leeftijd van 62 nog actief waren: de bonus bedroeg 2 euro bruto per gewerkte dag. Het systeem werd in 2013 afgevoerd want te kostelijk.

 

Ook het resultaat werd toen in vraag gesteld: velen wilden vroeger op pensioen en zagen de bonus als een klein aalmoes in verhouding tot de drie bijkomende jaren werk, ook omdat er belasting op diende te worden betaald.

 

Ook de nieuwe bonus toont tal van problemen, zoals reeds vroeger door Fediplus aangemerkt:

  • de bonus bestaat uit een vaste som en niet een maandelijkse zoals de eerste, “levenslang” betaald samen met het pensioen; het bedrag is niet erg groot zodat het  na een aantal jaren al opgesoupeerd kan zijn;
  • de bonus wordt ook in een keer (of als onveranderbare rente uitbetaald) en wordt dus niet aan de index aangepast; als de inflatie hoog is of blijft wordt de waarde van de bonus snel uitgehold;
  • wie een bonus in een keer ontvangt, kan er direct helemaal over beschikken en ervan genieten of doorgeven aan het nageslacht.