Nieuwe termijn voor opzeg vanaf 1 januari 2023

Nieuwe termijn voor opzeg vanaf 1 januari 2023

Wat verandert er en waarom ?

Vanaf 1 januari 2023 zal de opzegbrief ten laatste op dinsdag moeten worden opgestuurd opdat hij van toepassing zou zijn vanaf de volgende maandag.

Het nieuw Burgerlijk Wetboek voorziet dat vanaf die datum de zaterdagen niet meer worden aangezien als werkdagen voor de berekening van de termijnen enkel in burgerlijk recht. En dus wordt een en ander ook toepasselijk in het arbeidsrecht. Want het arbeidsrecht maakt deel uit van het burgerlijk recht en dit zal dus een impact hebben op de termijn die moet in het oog gehouden worden bij opzeg:

– bij opzeg of ontslag (met arbeidsprestatie)

– en/of motivatie bij ontslag om dringende reden.

De wet over arbeidscontracten voorziet dat de opzeg ingang vindt de maandag volgend op de week van de melding van de opzeg. Maar vanaf 2023 worden de zaterdagen niet meer aangezien als werkdagen. En dus dient de aangetekende opzegbrief ten laatste op dinsdag te worden verstuurd (en niet meer op woensdag) zodat zij de derde werkdag ontvangen wordt en de opzeg in voege kan treden de volgende maandag. Vrijdag wordt dus de derde werkdag (maar opgelet voor feestdagen die evenmin werkdagen zijn).

Indien de werknemer ontslag wil nemen via een aangetekende zending, zal deze regel eveneens van toepassing zijn.

Deze regel kan nog worden aangepast want het Burgerlijk Wetboek voorziet de mogelijkheid om ervan af te wijken via andere wetsbepalingen. Een beslissing van de sociale partners wordt verwacht want zij dienen zich uit te spreken indien zij wensen dat de zaterdagen werkdagen blijven voor de berekening van de termijnen van opzeg.