Einde loopbaan

Einde loopbaan

Tewerkstellingsplan voor oudere werknemers: Collectieve arbeidsovereenkomst 104

 

Deze sessie zal toelichten wat deze CAO inhoud voor de ondernemingen, bepalen welke procedure te volgen, de toepassingsgebieden en de mo gelijke sancties bij niet-naleving.

 

Outplacement : het algemeen stelsel het subsidiaire stelsel voor werknemers ouder dan 45 jaar

 

Werknemers ontslaan die ouder dan 45 jaar zijn heeft een impact op de onderneming. Deze sessie zal dieperingaan op de verplichtingen van de werkgever. Outplacement is inderdaad een verplichting geworden voor iedere werknemer ouder dan 45 jaar. Wat valt onder deze verplichting? Waarover gaat het juist? Wat kost het? Wie komt ervoor in aanmerking? Kan een werknemer dit weigeren? Welke wijzigingen werden doorgevoerd?

 

Re-integratie van langdurig zieken

 

De huidige context is deze van een actiever beleid van de re-inte gratie van langdurig zieken. De bepalingen over het re-integratieproces zijn in werking getreden op 1 december 2016. Wat is het integratietraject? Wat zijn de verplichtingen voor de werkgevers en zijn werknemers?

 

Thematische verloven

 

Wat zijn ze? Wie kan beroep op doen? Hoe aanvragen? Kunnen deze geweigerd worden? Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Data en Locaties

Aartselaar (2630)
Officenter A12
Antwerpsesteenweg 124

Donderdag 28 maart 2019

Hasselt (3500)
Officenter
H. van Veldekesingel 150

Dinsdag 2 april 2019

Brugge (8000)
Ottentic
Hauwerstraat 15

Dinsdag 21 mei 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf