Einde loopbaan

Einde loopbaan, Tijdskrediet en SWT

Wat zijn aan het einde van de loopbaan de beste opties voor je werknemers? Het tijdskrediet met motief en het einde loopbaan tijdskrediet (privé sector, Cao77 bis, 103, 103 bis en 103 ter), thematische verloven, het stelsel van werkloosheid met een bedrijfssupplement, vervroegd  pensioen? Welke valkuilen te vermijden? De verschillende formules worden besproken en houden rekening met de recente ontwikkelingen in deze materie.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever ten opzichte van werknemers met langdurige ziekte, ten opzichte van de ontslagen werknemers?

Programma overzicht: 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfsspupplement (SWT) versus vervroegd pensioen (principes, vooropzeg, toegangsvoorwaarden, aanvraagprocedure, gelijkgestelde periodes, verplichtingen van de werkgever en “bruggepensioneerde”, beschikbaarheid tov. de arbeidsmarkt, berekening van het bedrijfssupplement, fiscaliteit)

Vergelijking Tijdskrediet – Thematische verloven  (Wie kan hiervan genieten? Hoe aanvragen ? Kunnen deze geweigerd worden? Welke gelijkstellingen voor het pensioen? Welke onderbrekingsvergoeding?)

Re-integratie van langdurig zieke werknemers (Aan welke verplichtingen moeten de werkgever en werknemer voldoen?)

Outplacement : Algemeen en subsidiair stelsel voor de werknemers van meer dan 45 jaar. (wat verstaat men hieronder?  Wat is de inhoud?  Welke kost brengt dit met zich mee?  Wie komt hiervoor in aanmerking? Kan de werknemer weigeren?)

Data en Locaties

Gent (Lovendegem) (9920)
bij Open Mind
Bredestraat 124

Dinsdag 15 oktober 2019

Vilvoorde (1800)
Officenter Brussel
Luchthavenlaan 27

Donderdag 17 oktober 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf