Het pensioen van de openbare sector

De huidige pensioenhervorming heeft als doel de pensioenen van de overheidssector te harmoniseren met deze van de werknemers. Deze sessie zal ingaan op de al voorgestelde en toekomstige wijzigingen net zoals hun impact op de loopbaanvereisten, de gelijkgestelde periodes, de pensioenberekening, de overgangsmaatregelen voor de personen aan de vooravond van hun pensioen.

 • Wie zijn de begunstigden? Pensioenleeftijd, specifieke leeftijdslimieten (magistraten, militairen bv.)
 • Vervroegd pensioen en specifieke regeling van tantièmes
 • Nieuwe loopbaanvereisten. Wat gebeurt er bij een gemengde loopbaan?
 • Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
 • Gelijkgestelde periodes
 • De geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016 en de regularisatie van studiejaren
 • Wanneer, hoe en waar een pensioenaanvraag indienen?
 • Berekening van het pensioenbedrag, met voorbeelden
 • Cumul met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen
 • Het Vlaams zorgkrediet
 • Loopbaanonderbrekingen en gelijkstellingen
 • Minimum en maximum pensioenen (ambtenaren)
 • Overlevingspensioen
 • Welke inhoudingen op het bruto pensioen: van bruto naar netto
Data en Locaties

Aartselaar (2630)
Officenter A12
Antwerpsesteenweg 124

Donderdag 4 april 2019

Hasselt (3500)
Officenter
H. van Veldekesingel 150

Dinsdag 30 april 2019

Brugge (8000)
Ottentic
Hauwerstraat 15

Dinsdag 28 mei 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf