Webinar: openbare sector: pensioen, loopbaanonderbreking, regularisatie studieperioden?

Nieuwe voorwaarden, gevolgen van de carrièrekeuze, regularisatie van de studiejaren voor de vervaldag van 1 december 2020, enz.

U moet regelmatig antwoord verschaffen aan vragen van uw medewerkers rond hun pensioenvorming. U heeft niet altijd de juiste antwoorden klaar. Dankzij onze meer dan 30-jarige ervaring in het domein van pensioenen en loopbaanbeheer, stelt Fediplus vzw. u een sessie voor die gericht is op de openbare sector.

Gedetailleerd programma:

  1. Gewone loopbaanonderbreking, Vlaams zorgkrediet en tijdskrediet (voor statutairen en contractuelen)

– Herinnering aan de basisprincipes van oppensioenstelling in de openbare sector in het kader van de nieuwe wetgeving.
– Welk zijn de verschillende soorten loopbaanonderbreking (volledig, gedeeltelijk, einde loopbaan)
– Van een vermindering van de prestaties in het algemeen stelsel naar een vermindering in het einde loopbaanstelsel
– Van een volledige loopbaanonderbreking tot een vermindering van prestaties en vice versa
– Toepasbare maatregelen en toekenningsvoorwaarden
– Cumulatie mogelijkheden met andere inkomsten enz.
– Te ondernemen stappen t.o.v. de RVA.
– Recht op loopbaanonderbreking zonder onderbrekingsvergoedingen
– Recht op onderbrekingsvergoedingen
– Bedrag van de vergoedingen
-Impact van de loopbaanonderbreking op het recht en berekening van het pensioen van een ambtenaar (toepassing van het KB 442 – loopbaan krediet). Met voorbeelden
– Impact van de loopbaanonderbreking op het recht en berekening van het pensioen van contractuele medewerkers. Met voorbeelden
– Andere mogelijkheden tot loopbaanonderbreking

  1. Thematische verloven

– Ouderschapsverlof
– Verlof voor medische bijstand
– Verlof voor palliatieve zorg

  1. Regularisatie van studiejaren

– Welke studies komen in aanmerking?
– Wie kan een regularisatie aanvragen en hoe?
– Wat is de kost van een regularisatie/timing?
– Is het regulariseren van studiejaren echt interessant?
– Voorbeelden

 

Als u een sessie op maat wenst, of een conferentie in uw kantoren, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Data en Locaties

Dinsdag 27 oktober 2020

Donderdag 29 oktober 2020

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf