Webinar: openbare sector: pensioen, loopbaanonderbreking, regularisatie studieperioden?

Nieuwe voorwaarden, gevolgen van de carrièrekeuze, regularisatie van de studiejaren voor de vervaldag van 1 december 2020, enz.

U moet regelmatig antwoord verschaffen aan vragen van uw medewerkers rond hun pensioenvorming. U heeft niet altijd de juiste antwoorden klaar. Dankzij onze meer dan 30-jarige ervaring in het domein van pensioenen en loopbaanbeheer, stelt Fediplus vzw. u een sessie voor die gericht is op de openbare sector.

Gedetailleerd programma:

  1. Gewone loopbaanonderbreking, Vlaams zorgkrediet en tijdskrediet (voor statutairen en contractuelen)

– Herinnering aan de basisprincipes van oppensioenstelling in de openbare sector in het kader van de nieuwe wetgeving.
– Welk zijn de verschillende soorten loopbaanonderbreking (volledig, gedeeltelijk, einde loopbaan)
– Van een vermindering van de prestaties in het algemeen stelsel naar een vermindering in het einde loopbaanstelsel
– Van een volledige loopbaanonderbreking tot een vermindering van prestaties en vice versa
– Toepasbare maatregelen en toekenningsvoorwaarden
– Cumulatie mogelijkheden met andere inkomsten enz.
– Te ondernemen stappen t.o.v. de RVA.
– Recht op loopbaanonderbreking zonder onderbrekingsvergoedingen
– Recht op onderbrekingsvergoedingen
– Bedrag van de vergoedingen
-Impact van de loopbaanonderbreking op het recht en berekening van het pensioen van een ambtenaar (toepassing van het KB 442 – loopbaan krediet). Met voorbeelden
– Impact van de loopbaanonderbreking op het recht en berekening van het pensioen van contractuele medewerkers. Met voorbeelden
– Andere mogelijkheden tot loopbaanonderbreking

  1. Thematische verloven

– Ouderschapsverlof
– Verlof voor medische bijstand
– Verlof voor palliatieve zorg

  1. Regularisatie van studiejaren

– Welke studies komen in aanmerking?
– Wie kan een regularisatie aanvragen en hoe?
– Wat is de kost van een regularisatie/timing?
– Is het regulariseren van studiejaren echt interessant?
– Voorbeelden

 

Als u een sessie op maat wenst, of een conferentie in uw kantoren, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Data en Locaties

Webinar ivm. Pensioenen in de openbare sector:

 

Donderdag  6 mei 2021 om 10u  (duur 2 uur)

(Webinar via Zoom platform)

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf