Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen

Vorming rond het pensioen van de werknemers en aanvullende pensioenen

Wat de materie rond pensioenen betreft, alles verandert en zal blijven veranderen : de eerste ingangsdatum van het pensioen, de berekeningsmethoden, het vervroegd pensioen, enz..  Pensioenen zijn onderhevig aan eeuwigdurende hervormingen.

Deze opleidingsdag geeft u een samenvatting van de huidige geldende regels met betrekking tot het pensioen van werknemers. Het beheer van de administratie hierrond zal geen geheimen meer voor je kennen. U kunt vragen van uw medewerkers beantwoorden over de toegangsvoorwaarden, de te ondernemen stappen, is het voordelig om de studiejaren terug te kopen, het vervroegd pensioen, de mogelijkheid om langer te werken of wat zijn de mogelijkheden om werk met pensioen te combineren. Je beheert alle elementen van de berekening van het pensioen (bruto-netto, vakantiegeld, minimum-maximum), gelijkgestelde periodes, eenheid van loopbaan-eenheid, gemengde- en internationale loopbanen, maar ook speciale regelingen (grensarbeid, seizoensarbeid) .
Samen met onze experts,zullen we eveneens een kort overzicht schetsen van de bestaande “afgeleide rechten” (overlevingspensioen, pensioen bij feitelijke scheiding, pensioen van uit de echt-gescheidene,  IGO) gedurende welke men nagaat wie de begunstigden van deze verschillende soorten zijn met hun specifieke voorwaarden, altijd geïllustreerd met voorbeelden, evenals welke mogelijkheden er zijn tot cumulatie.

Kernpunten van het programma :

  • de mechanismen van de samenstelling van pensioenrechten begrijpen,
  • de voorwaarden voor vervroegd vertrek verduidelijken,
  • een pensioen berekenen en toepassing van het gewaarborgd minimum,
  • de mogelijkheden bij einde loopbaan en hun impact op het pensioenbedrag,
  • verduidelijking van de mogelijke pensioensupplementen,
  • oriënteren van medewerkers in hun administratieve procedures.

In de namiddag zal de nadruk liggen op de tweede pijler en de introductie van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers en zelfstandigen: kenmerken, werking, betalingen, sociaal stelsel, fiscale aspecten, defensief-offensief, vergelijking voor- en nadelen met de derde pijler.

Data en Locaties

Gent (Lovendegem) (9920)
Bij Open Mind
Bredestraat 11-13

Dinsdag 8 oktober 2019

Vilvoorde (1800)
Officenter Brussel
Luchthavenlaan 27

Donderdag 10 oktober 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf