Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen

Pensioen van de werknemers

 • • Wie heeft recht op een rustpensioen?
  • Hoe en wanneer moet je een pensioenaanvraag indienen?
  • De wettelijke leeftijd van het rustpensioen
  • Versoepeling van de berekening bij de eenheid van loopbaan
  • Regularisatie van studieperioden
  • Welke perioden worden gelijkgesteld voor de berekening van uw pensioen?
  • Vervroegd pensioen
  • Pensioen met punten
  • Gemengde loopbaan (werknemers – zelfstandigen – ambtenaren)
  • Berekening van het pensioenbedrag. Van bruto naar netto. Vakantiegeld. Minimum en maximum pensioenen
  • Specifieke stelsels
  • Toegelaten arbeid. Langer werken of pensioen met arbeid cumuleren. Vergelijkende simulatie
  • Enkele voorbeelden van pensioenberekening, in functie van de loopbaankeuzes die men neemt
  • Internationale loopbaan

 

Eveneens zullen we het licht laten schijnen op de bestaande overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen. We gaan na wie de begunstigden zijn van deze verschillende pensioentypes evenals hun deelnemers en wat de speci fieke eigenschappen zijn van elk, steeds met enkele voorbeelden gestaafd, net zoals de mogelijkheden of beperkingen bij cumulatie met deze.

 

 • Het pensioen van de feitelijk gescheiden echtgenoot
  • Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot
  • Overlevingspensioen
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Het aanvullend pensioen

Een wettelijk pensioen, toegekend op het einde van een loopbaan volstaat meestal niet om een comfortabel pensioen te garanderen. Daarom kunnen werknemers een “groepsverzekering” door de werkgever toegekend wel smaken.

 

 • Gewaarborgd rendement
 • Uitkering op de wettelijke pensioenleeftijd
 • Overlijdensdekking voor slapende contracten
 • Sociale bijdragen en fiscaliteit
 • vrij aanvullend pensioen voor werknemers
Data en Locaties

Aartselaar (2630)
Officenter A12
Antwerpsesteenweg 124

Donderdag 21 maart 2019

Hasselt (3500)
Officenter
H. van Veldekesingel 150

Dinsdag 26 maart 2019

Brugge (8000)
Ottentic
Hauwerstraat 15

Dinsdag 14 mei 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf