SWT EN TIJDSKREDIET

Stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag

 • Principes
 • Opzeg termijnen
 • Toegangsvoorwaarden
 • Gelijkgestelde periodes
 • Werkwijze om een aanvraag in te dienen
 • De verplichtingen van de werkgever
 • De verplichtingen van de “bruggepensioneerde”
 • De beschikbaarheid van de
  “bruggepensioneerde”
 • Hoe de bedrijfstoeslag berekenen
 • Fiscaliteit
 • SWT of vervroegd pensioen ?

Tijdskrediet

   • De CAO‘s (77bis, 103, 103 bis en 103 ter)
   • Gemotiveerd tijdskrediet en het tijdskrediet einde loopbaan
    • Toegangsvoorwaarden voor het gemotiveerd tijdskrediet
    • Maximale duurtijden voor gemotiveerd tijdskrediet
    • Aanvraagprocedure voor een gemotiveerd tijdskrediet
   • Het tijdskrediet einde loopbaan
    • Het recht op tijdskrediet
    • Het recht op een onderbrekingsvergoeding
    • Werkwijze
    • De bedragen
    • Gelijkstellingen voor het wettelijk pensioen
Data en Locaties

Aartselaar (2630)
Officenter A12
Antwerpsesteenweg 124

Donderdag 14 maart

Hasselt (3500)
Officenter
H. van Veldekesingel 150

Dinsdag 19 maart 2019

Brugge (8000)
Ottentic
Hauwerstraat 15

Dinsdag 7 mei 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf