OPENBARE SECTOR: focus op loopbaanonderbrekingen/zorgkrediet, thematische verloven en regularisatie van studiejaren

Gedetailleerd programma :

  1. Gewone loopbaanonderbreking, Vlaams zorgkrediet en tijdskrediet (voor statutairen en contractuelen)

– Herinnering aan de basisprincipes van op pensioenstelling in de openbare sector in het kader van de nieuwe wetgeving.
– Welk zijn de verschillende soorten loopbaanonderbreking (volledig, gedeeltelijk, einde loopbaan)
– Van een vermindering van de prestaties in het algemeen stelsel naar een vermindering in het einde loopbaanstelsel
– Van een volledige loopbaanonderbreking tot een vermindering van prestaties en vice versa
– Toepasbare maatregelen
– Toekenningsvoorwaarden
– Cumulatie mogelijkheden met andere inkomsten enz.
– Te ondernemen stappen tov. De RVA.
– Recht op loopbaanonderbreking zonder onderbrekingsvergoedingen
– Recht op onderbrekingsvergoedingen
– Bedrag van de vergoedingen
-Impact van de loopbaanonderbreking op het recht en berekening van het pensioen van een ambtenaar (toepassing van het KB 442 – loopbaan krediet). Met voorbeelden
– Impact van de loopbaanonderbreking op het recht en berekening van het pensioen van contractuele medewerkers. Met voorbeelden
– Andere mogelijkheden tot loopbaanonderbreking

  1. Thematische verloven

– Ouderschapsverlof
– Verlof voor medische bijstand
– Verlof voor palliatieve zorg

  1. Regularisatie van studiejaren

– Welke studies komen in aanmerking?
– Wie kan een regularisatie aanvragen en hoe?
– Wat is de kost van een regularisatie/timing?
– Is het regulariseren van studiejaren echt interessant?
– Voorbeelden

Data en Locaties

Brussel (1040)
fediplus
Belliardstraat 20

Donderdag 3 oktober 2019

Formules seminarie voor uw onderneming

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Sessies op maat van het bedrijf