Overgangsuitkering als te vroeg overlevingspensioen wordt aangepast  

Overgangsuitkering als te vroeg overlevingspensioen wordt aangepast  

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die aan de overlevende echtgenoot wordt uitgekeerd, die de leeftijdsvoorwaarden voor toekenning van een overlevingspensioen (vandaag 48 jaar) niet vervult. De persoon in kwestie hoeft niet noodzakelijk gepensioneerd te zijn.

De overgangsuitkering wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand die het overlijden volgt en dit:

  • gedurende 12 of 24 maanden al naargelang men één of meerdere kinderen ten laste heeft waarvoor een der echtgenoten kinderbijslag ontvangt
  • of als een kind geboren wordt binnen de 300 dagen na het overlijden van de echtgeno(o)t(e).

De hervorming voorziet dat de periode van 12 maanden gaat naar 18 maanden en de periode van 24 maanden naar 36 indien een van de kinderen 13 jaar oud is of meer.

De officiële wijziging van deze regels dient nog gepubliceerd worden. Dan zal ook de datum van inwerkingtreding bekend zijn.