Pensioen voorbereiden

Sedert 1 januari 2015 werd het SWT aangepast m.b.t. de voorwaarden van leeftijd en anciënniteit.

De voorwaarden zijn als volgt :

INDIVIDUEEL

brugpensioen

COLLECTIVE arbeidsovereenkomst N°17

lange loopbaan (Cao 96 van de NAR)

zware beroepen

Leeftijd

62

58 jaar

58 jaar

Loopbaan

M : 40 jaar
V : 31 jaar; 32 jaar in 2016; + 1 jaar/jaar om 40 jaar te bereiken in 2024

M : 40 jaar
V : 40 jaar

In het kader van Cao 105,35 jaar loopbaan volstaan indien de werknemer mindervalide is of zware fysieke problemen vertoont

35 jaar loopbaan waaronder 5 jaren zwaar beroep in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar.

Om te voldoen aan de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan, vastgelegd in de CAO n° 17 of het SWT vanaf 58 jaar, kan de werknemer, in zoverre hij voldoet aan de voorwaarden vereist in zijn sector of onderneming, het behoud van zijn rechten vragen, zelfs indien hij zijn professionele activiteit verder zet.

Indien op het ogenblik van zijn ontslag, hij niet meer zou voldoen aan de voorwaarden van vertrek omdat zij gewijzigd zouden zijn, kan hij wel terugvallen op zijn verworven rechten.

Hiervoor dient de werknemer een aanvraag te richten aan de RVA, teneinde zijn verworven recht van SWT op te eisen. Hij moet wel op het ogenblik van zijn ontslag, bij dezelfde werkgever aan het werk zijn.

Voor ondernemingen in moeilijkheden en/of herstructurering,
wordt de afwijkende minimumleeftijd op 55 jaar gebracht.

SWT

LEEFTIJD

LOOPBAAN

Onderneming in herstructurering

55 jaar

20 jaar (of 10/15 laatste jaren in de sector)

Onderneming in moeilijkheden

55 jaar

20 jaar (of 10/15 laatste jaren in de sector)

Bouw et nachtarbeid (Sectorale Cao)

58 jaar

33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid;

33 jaar waarvan 5 jaar als zwaar beroep in de 10 laatste jaren of 7 jaar in de laatste 15 jaar;

33 jaar in de Bouw en met een attest van onbekwaamheid van werken.

Indien het collectief ontslag op min. 20% van de werknemers slaat die allen deel uitmaken van dezelfde technische eenheid of een volledig activiteit segment, waarbij het bestaan van min. 2 jaar kan aangetoond worden, zal de herstructurering in dit geval gelijkgesteld worden aan een onderneming in moeilijkheden. Deze maatregel treedt in voege einde 2018.

Overgangsmaatregelen toepasbaar in 2015

Leeftijd

Loopbaan

Algemeen (CAO 17 of een andere CAO afgesloten vóór 1/1/2012 of na verlenging van een bestaande CAO van vóór 1/1/2012)

60 jaar ten laatste op 31/12/2014

60 jaar indien ontslagen voor 1/1/2015, en indien U 60 jaar heeft ten laatste op 31/12/2016 of aan het einde van de arbeidsovereenkomst bij een opzegperiode)

60 jaar (+ Cao afgesloten en neergelegd ten laatste 30/06/2015, met ingang ten laatste 01/01/2015)

M : 32 jaar V : 28 jaar

2015 : M : 40 jaar V : 31 jaar

2016 : M : 40 jaar V : 32 jaar

Berekening van de aanvullende vergoeding in €

index 136.09 (op 1 januari 2015) volgens CAO 17 van de NAR.

Alleenstaand

gezinshoofd

Maandelijkse begrensde verloning

3.780,69

3.780,69

Bijdrage Riziv 13,07 %

– 494,14

– 494,14

Netto belastbaar loon

3.286,55

3.286,55

Voorheffing

– 1.084,90

– 774,64

+ 24,00

Netto referentieloon

2.225,65

2.511,91

Afgerond netto referentieloon

2.226,00

2.512,00

Werkloosheidsvergoeding

– 1.248,00

– 1.248,00

Verschil

978,00

1.264,00

Helft van het verschil (= aanvullende vergoeding)

489,00

632,00

CAO 17 bruto

1.737,00

1.880,00

Sociale Bijdrage 6,5 %

-112,91

– 122,20

CAO 17 netto belastbaar

1.624,10

1.757,80

Limiet voor inhouding van sociale bijdragen

Voorheffing

CAO 17 netto

1.359,10

– 218,65

1.405,45

1.637,06

47,34

1.710,46

Deze vergoeding is minimaal gewaarborgd door de Wet in het kader van CAO 17.
Indien gewenst kan de werkgever d.m.v. een CAO een bijkomende vergoeding voorzien dan deze door CAO 17 opgelegd.

Deze vergoeding blijft verschuldigd zelfs indien de werknemer een professionele activiteit hervat.