Het vervroegd pensioen

Het vervroegd pensioen

Zoals in de privésector wordt de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen over het algemeen bepaald op 60 jaar en de minimumloopbaan op 5 jaar. Dat laatste wordt verhoogd en wel op volgende manier:

 

Jaar

Minimumleeftijd

Minimale duur loopbaan

Uitzonderingen lange loopbanen

2012

 60 jaar

5 jaren

2013

60,5 jaar

38 jaren

60 jaar bij 40 jr loopbaan

2014

61 jaar

39 jaren

60 jaar bij 40 jr loopbaan

2015

61,5 jaar

40 jaren

60 jaar bij 41 jr loopbaan

2016

62 jaar

40 jaren

 60 jaar bij 42 jr loopbaan en 61 jaar bij 41 jr loopbaan

Voor de administratieve functies met een tantième 1/60 zal de minimumleeftijd van 60 jaar elk jaar met 6 maanden worden opgetrokken om 62 jaar te bereiken in 2016. Het zal mogelijk blijven op 60 te vertrekken bij lange loopbaan (zie tabel).

Tegen welke voorwaarden?

 

De loopbaanduur blijft behouden op 5 jaren in 2012 maar stijgt dan tot 38 jaar in 2013 om 40 jaar te bereiken in 2015.

Om te beantwoorden aan de loopbaanvereisten zullen de periodes van militaire dienst, tijdsbonificatie voor het verplicht bezit van een bepaald diploma en de activiteiten als werknemer of zelfstandige meegerekend worden.

Wat het recht op pensioen betreft wordt de voorwaarde om 5 jaren toelaatbare diensten te tellen behouden, zonder dat de bonificatie voor bezit van een diploma in rekening wordt gebracht.

Uitzonderingen:

  1. De personen die een lange loopbaan hebben kunnen vroeger op pensioen vertrekken:

–       In 2013 op 60 jaar mits een loopbaan van 40 jaar;

–       In 2014 op 60 jaar mits een loopbaan van 40 jaar;

–       In 2015 op 60 jaar mits een loopbaan van 41 jaar;

–       Vanaf 2016: op 60 jaar mits een loopbaan van 42 jaar of op 61 mits een loopbaan van 41 jaar.

  1. Tussen 2013 en 2016 zal de pensioenleeftijd geleidelijk worden opgetrokken met 6 maanden elk jaar en de loopbaanduur met 1 jaar. Van zodra iemand voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen zal hij zijn rechten behouden, welke ook de datum is waarop het pensioen effectief in voege treedt.
  2. Voor het rijdend personeel van de NMBS, de militairen en de geïntegreerde politie is geen enkele wijziging voorzien aan de huidige voorwaarden om op vervroegd pensioen te kunnen gaan.