Pensioenbonus voor de ambtenaren

Pensioenbonus afgeschaft sinds 1 januari 2015

De Pensioenbonus wordt na 1 januari 2015 enkel behouden indien :

Aan de ambtenaren die, voor 1 december 2014,

– voldoen aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan (ten laatste 1 december 2014)

– de pensioengerechtigde leeftijd van 65jaren bereikt hebben en een loopbaan van minstens 40jaren in aanmerking komende dienst kunnen aantonen.

Voorbeeld 1 :

Een vastbenoemde met de leeftijd van 60 jaar op 24 november 2014 en met 40 jaren in aanmerking komende dienstjaren.

Hij zou zijn vervroegd pensioen kunnen opnemen vanaf 1 december 2014  maar beslist toch om zijn carrière verder te zetten.

Deze vastbenoemde behoudt zijn rechten op een pensioenbonus.

Voorbeeld 2 :

Een vastbenoemde die 60 is op 2 december 2014 en die 40 jaren toegelaten dienstjaren kan opgeven.

Hij kan met vervroegd pensioen op 1 januari 2015.

De vastbenoemde heeft geen recht op pensioen bonus.

Ter herinnering, de nieuwe bonus vervangt vanaf 1 januari 2014 de pensioen toeslag omwille van leeftijd.

                 

Deze wordt toegekend voor de referentieperiode die aanvangt 1 jaar na de maand dewelke de vastbenoemde voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden en loopbaan duurtijd vereis,t om vervroegd pensioen te kunnen aanvragen vóór de leeftijd van 65jaar, tot aan de laatste dag van zijn loopbaan.

Hij blijft toegekend aan de pensioenen met tantièmes 1/60, 1/55, 1/50 of 1/48.

Het bedrag is forfaitair, per werkelijk gepresteerde dag , ttz. effectief gepresteerde periodes evenals verlofperiodes met behoud van loon,  komen in aanmerking voor de berekening van het rustpensioen in de openbare sector.

De nieuwe bonus evolueert voor hen als volgt aan index 138,01  van de consumptieprijzen :

Referteperiode  

Bedrag per tewerkgestelde dag

Volgens index 138,01

Geïndexeerd bedrag

Gedurende de eerste 12 maanden

0 €

0 €

13e tot 24e maand 

1,1191 €

1,7999 €

25e tot 36e maand 

1,2683 €

2,0399 €

37e tot 48e maand 

1,4176 €

2,2801 €

49e tot 60e maand 

1,5668 €

2,5200 €

61e tot 72e maand

1,7160 €

2,7600 €

Na de 72e maand

1,8652 €

2,9999 €

De pensioenbonus maakt integraal deel uit van het pensioen en het totaal mag niet hoger uitkomen dan de limiet van 9/10e van het loon die de basis was voor de pensioenberekening.

Situatie voor 1 januari 2014

Voor de ambtenaren is het enkel de pensioen toeslag omwille van leeftijd, in voege sinds 1 januari 2001, die toegekend wordt op de berekende pensioenen in functie van de tantièmes 1/60, 1/55, 1,50, of 1/48 en voor alle diensten verricht boven de leeftijd van 60jaar.

Het bedrag is vastgelegd op 0,125% van de jaarlijkse pensioen tarief, met een minimum van 15€ per maand tussen 60 en 62 jaar en met 0.167% van het pernsioen tarief met een minimum van 20€ per maand vanaf 62jaar .

De vastbenoemde die in dienst blijft tot aan de leeftijd van 65 jaar zal minimaal een totaal bekomen van : 24 x 15 € + 36 x 20 € = 1.080 € (index 138,01) of 1.703,05 € bruto jaarlijks aan de huidige index.